Press "Enter" to skip to content

Nie wrócili z ZSRR

Dzięki kwerendzie w rosyjskich archiwach nasz współpracownik Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej odnalazł nazwiska żołnierzy niemieckich z terenu powiatu świdnickiego, którzy zmarli lub zginęli…

Saniami na wykład

Kiedy w roku 1869 założono w Strzegomiu Towarzystwo Naukowe jego zarząd zaczął organizować wykłady dla nie tylko swoich członków, ale także dla mieszkańców miasta. Początkowo…

Schody, schody, schody…

Miłośnicy polskiego kina pamiętają zapewne film „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” i piosenkę autorstwa Włodzimierza Korcza „Schody, schody, schody, schody, jak w Casino de Paris.” To…

Mission News Theme by Compete Themes.