Press "Enter" to skip to content

Był sobie taki teatr…

W dziale Archiwum cyfrowe/Multimedia opublikowaliśmy sześcioodcinkowy film, przedstawiający historię teatru w Świdnicy, który działał w latach 1945-1952. Ta jedna z pierwszych placówek kulturalnych powojennej Świdnicy…

Ratujemy zabytek!

Gotyckie płyty nagrobne, które obecnie służą jako utwardzenie podwórka posesji przy ul. Grodzkiej 16-18 zostały zgłoszone jako odkrycie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Po…

Mission News Theme by Compete Themes.