Press "Enter" to skip to content

Fabryka braci Herbich

W 1882 roku na pustych terenach przy dawnej ulicy Waldenburgerstraße 15 w Świdnicy (obecnie Wałbrzyska 15) powstała Fabryka Rękawiczek Braci Herbich (Gebruder Herbich Handschuh-Fabrik). Zakład,…

Epidemie w Świdnicy

Epidemie groźnych chorób wielokrotnie zagrażały mieszkańcom Świdnicy. W XIV w. najstraszliwszą zarazą w Europie była tzw. „czarna śmierć” (epidemia dżumy), która w latach 1347-1350 pochłonęła…

Mission News Theme by Compete Themes.