Press "Enter" to skip to content

Odkrycie w Złotym Stoku!

Spread the love

Podczas prac archeologicznych towarzyszących remontowi kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku odsłonięto fragmenty muru wykonanego z kamienia łamanego, nielicowanego,  spojonego zaprawą koloru „starej bieli” zawierającą drobny żwir. Na pozostałości natrafiono zarówno pod północną i południową ścianą nawy kościoła, gdzie pełniły funkcję ław fundamentowych.

We wschodniej części kościoła, bezpośrednio pod ścianami fundamentów prezbiterium, odsłonięto fragmenty dawniejszej zabudowy, najprawdopodobniej apsydy.

Odkryty mur z kamienia łamanego, może „przesunąć” datę powstania Złotego Stoku
(foto: UM Złoty Stok)

Może być to sensacyjne odkrycie, ponieważ apsydy są charakterystyczne dla architektury romańskiej i funkcjonowały do mniej więcej połowy XIII w. Do tej pory najstarsza informacja sugerująca istnienie kościoła w Złotym Stoku pochodziła z 1331 r. Odkrycie apsydy datowanej na ok. poł. XIII w. pozwala nam przypuszczać, że albo mamy do czynienia z obecnością kościoła przedlokacyjnego w Złotym Stoku albo lokacja miasta odbyła się znacznie wcześniej niż do tej pory sądzono, a tutejsi mieszkańcy już w XIII w. modlili się w murowanej świątyni.

Nowe ustalenia chronologiczne oraz zlokalizowanie kościoła przy jednej z ulic odchodzących bezpośrednio od Rynku mogą świadczyć o tym, że budowa kościoła została uwzględniona w planach lokacyjnych miasta i dokonała się na prawie niemieckim. Znaczyłoby to, że Złoty Stok jest jednym z najstarszych miast regionu. Czy założył go jeszcze przed 1241 r. książę wrocławski Henryk II Pobożny, który w 1241 r. zginął pod Legnicą? Być może lokacja odbyła się na fali odbudowy Śląska po mongolskiej nawałnicy? Czy kiedy  Henryk IV Probus wydawał w 1273 r. pozwolenie cystersom z Kamieńca Ząbkowickiego na poszukiwanie i wydobycie złota w tych rejonach, Reichenstein już istniał? Jeśli tak, to dlaczego o nim nie wspomniał w dokumencie? Nowe odkrycie rodzi wiele nowych pytań, na które brak jeszcze odpowiedzi. Faktem jest, że w czasach PRL dość swobodnie podchodzono do kwestii historycznych i nawiązując do wspomnianego przywileju Henryka IV Probusa, w 1973 roku Złoty Stok hucznie obchodził… 700-lecie nadania praw miejskich.

5 LIKES

One Comment

  1. Janusz Wybierała Janusz Wybierała 11 marca 2021

    Już trochę czasu od tego odkrycia upłynęło i zapadła cisza. Od początku nie podchodziłem do tego odkrycia z ” hura optymizmem „. Nawet gdyby przyjąć, że budowla powstała w połowie XIII wieku, to nie przesądza to o istnieniu miasta. Osada z kamiennym kościołem to nie miasto. Miastem natomiast jest osada z prawami miejskimi. Tak mnie się wydaje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.