Press "Enter" to skip to content

ŚWIDNICKI PORTAL HISTORYCZNY

Przywilej aptekarski

W najstarszym przywileju aptekarskim miasta Świdnicy, sporządzonym w 1505 r. dla Franza Eisacka możemy przeczytać: „My rajcy miejscy miasta Świdnicy oznajmiamy publicznie tym dokumentem wszystkim,…

Henricus de Friburgo

Przeglądając średniowieczne dokumenty uniwersytetu bolońskiego (północne Włochy), można natknąć się na studenta, który w tamtejszych rejestrach zapisany został pod 1293 rokiem jako: D. Henricus de…

Bitwa pod Dobromierzem

4 czerwca 1745 r. na polach pod Dobromierzem doszło do słynnej bitwy między wojskami pruskimi i austriackimi. W latach 1740-1763 król Prus Fryderyk II i…

Znalezisko w Bolesławcu

W hełmie bolesławieckiej wieży ratuszowej znaleziono zabytkowe dokumenty. Najstarsze pochodzą z 1776 roku. Niestety, cenne materialnie przedmioty i monety zostały już wcześniej z kopuły zabrane.…

Mission News Theme by Compete Themes.