Press "Enter" to skip to content

Stara reklama z szopy

Dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Grabowskiego możemy zaprezentować starą reklamę pochodzącą zapewne z jednego przedwojennych sklepów świdnickich. Znaleziona została w jednym ze starych gospodarstw, jakie znajdowały…

Wieś, której już nie ma

Schreibendorf, to nieistniejąca miejscowość, której tereny należą obecnie do miasta Świdnicy, a która rozciągała się na obszarze Parku Centralnego. Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy…

Odkrycie w zamku Książ!

Podczas prac pielęgnacyjnych bluszczu porastającego północno-wschodnią elewację zamku Książ w Wałbrzychu odsłonięte zostały – niewidoczne od wielu dziesiątek lat – kartusze herbowe byłych właścicieli rezydencji…

Mission News Theme by Compete Themes.