Press "Enter" to skip to content

„Tak” konserwatora dla maszkaronów!

Jest postęp w sprawie inicjatywy Świdnickiego Portalu Historycznego i Fundacji Idea dotyczącej sprawie zabezpieczenia dwóch zabytków w postaci kamiennych głów (maszkaronów), które nie wiadomo jakim cudem zostały wmurowane w kwietniki przy domu działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Aronia” przy ulicy Westerplatte 110 w Świdnicy O sprawie pialiśmy tutaj: Kryptonim akcji: „maszkarony”, Akcja „maszkarony”: jest postęp”.

Maszkarony wmurowane w kwietniki przy domu działkowca

Przypomnijmy, że obie kamienne głowy mogące pochodzić nawet z późnego średniowiecza, wydobyte zostały z wysypiska przy ulicy Bystrzyckiej, gdzie zrzucano wywożony gruz z wieży ratuszowej, która zawaliła się w styczniu 1967 r. i wmurowane w kwietniki przy domu działkowca. Ponieważ powinny one wrócić na swoje miejsce tym bardziej, że wieża ratuszowa po kilkudziesięciu latach w końcu została odbudowana, oficjalnie zgłosiliśmy obie rzeźby jako znalezisko do Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji i Ochrony Zabytków, z wnioskiem o wydanie nakazu odkucia obu rzeźb z miejsca ich dotychczasowej ekspozycji przy domu działkowca i ze wskazaniem wieży ratuszowej – na podstawie wytycznych Urzędu – jako miejsca ich ewentualnego złożenia.

Informowaliśmy już także, że skontaktował się z nami wiceprezes ROD „Aronia” Mieczysław Olech, który stwierdził, że: – Nie widzę żadnego problemu z tym, aby obie rzeźby powróciły na swoje miejsce. Jeżeli taka będzie decyzja konserwatora, można je zabrać w każdej chwili. Moim zdaniem powinny się one znaleźć na wieży ratuszowej.

Chęć przejęcia maszkaronów i wyeksponowania ich wewnątrz wyraził także Jacek Piekunko,  prezes Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, które jest zarządcą wieży.

Pismo z WUOZ we Wrocławiu

Niedawno otrzymaliśmy natomiast odpowiedź na nasze zgłoszenie od Barbary Nowak-Obelindy, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kopię pisma skierowanego do Delegatury WUOZ w Wałbrzychu W piśmie czytamy:

„W załączeniu przekazuję zgłoszenie Świdnickiego Portalu Historycznego i Fundacji IDEA w Świdnicy, dotyczące odnalezienia dwóch rzeźb kamiennych – maszkaronów, zlokalizowanych obecnie przy ulicy Westerplatte 110 w Świdnicy, wmurowanych w cementowe kwietniki przy elewacji głównej domu działkowca. Mogą one pochodzić z wieży ratusza w Świdnicy, która uległa zawaleniu w 1967 r.

W zgłoszeniu zawarta jest słuszna, moim zdaniem, sugestia by rzeźby wymontować z obecnego miejsca i wyeksponować w wieży ratuszowej.

Bardzo proszę o dokonanie wizjo lokalnej obiektu, wykonanie opisu i pomiarów obiektów, porozumienie się z obecnym użytkownikiem rzeźb w sprawie ich translokacji, ocenę sposobu i trudności ich demontażu i przekazanie wytycznych konserwatorskich i porozumienie z Fundacją w sprawach organizacyjnych.

Jednocześnie dziękuję inicjatorom za wykazanie wrażliwości wobec świdnickiego dziedzictwa kulturowego.”

Czekamy zatem na podjęcie działań przez wałbrzyską delegaturę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Andrzej Dobkiewicz

11 LIKES

One Comment

  1. MC MC 30 stycznia 2020

    Jak już wspominałem, jestem zdania, że głowy są fajne tam gdzie są. Jako kwietniki przy Domu Działkowca są oryginalną osobliwością. W gablocie będą tylko jednym z wielu eksponatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Mission News Theme by Compete Themes.