Press "Enter" to skip to content

Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Sieć Ziem Zachodnich i Północnych zapraszają do udziału w konferencji naukowej Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana? w dniach 16-17 maja 2019 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Celem konferencji jest refleksja nad obrazem współczesnej wsi ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Cezurę początkową stanowi rok 1945, jako moment zmiany wynikającej z konsekwencji II wojny światowej dla tych terenów i początek często trudnego sąsiedztwa, mającego różnorodny charakter w poszczególnych regionach tzw. Ziem Odzyskanych. Na trudną sytuację powojennych mieszkańców wsi nakładała się dodatkowo polityka nowej władzy, która nie była zainteresowana umacnianiem sektora prywatnego w rolnictwie, co skutkowało określonymi działaniami w stosunku do wszystkich mieszkańców wsi. Priorytetowe traktowanie sektora uspołecznionego prowadziło do konfliktów, co szczególnie uwidoczniło się w latach 70. XX w. Transformacja ustrojowa wsi i rolnictwa doprowadziła w konsekwencji do drastycznego pogorszenia sytuacji rolników indywidualnych, ale też degradacji sektora uspołecznionego, co w znacznej mierze zaważyło na współczesnym krajobrazie wsi.

W obszarze szczególnych zainteresowań organizatorów znajdują się:

– Przemiany krajobrazu wsi,

– Reforma rolna 1944 r. i jej skutki dla obszarów wiejskich,

– Procesy osadnicze po 1945 r. i ich znaczenie dla rozwoju wsi,

– „Swoi” i „obcy” na wsi po 1945 r.,

– Architektura i budownictwo wsi – przemiany po 1945 r. i stan współczesny,

– Sektor państwowy w rolnictwie i rolnictwo indywidualne na przestrzeni dziejów,

– Socjalistyczna modernizacja wsi i rolnictwa,

– Wieś i rolnictwo w procesie transformacji ustrojowej,

– Procesy migracyjne na wsi,

– Programy rozwoju wsi, ich geneza oraz wpływ na przemiany obszarów wiejskich,

– Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi,

– Zmiany struktury zawodowej mieszkańców wsi.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. Wstęp wolny.

2 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Mission News Theme by Compete Themes.