Press "Enter" to skip to content

Z Dolnego Śląska do nieśmiertelności

21 września 2019 r. w Teatrze Miejskim w Jaworze odbędzie się wyjątkowa uroczystość poświęcona przybliżeniu szerszej społeczności historii życia i dorobku naukowego dr. Wilhelma Ebsteina – wybitnego lekarza, człowieka o wszechstronnej wiedzy i zainteresowaniach, przede wszystkim wielkiego Dolnoślązaka, który urodził się w mieście Jawor.

Dr Ebstein dzięki odkryciom w zakresie wrodzonych wad serca (anomalia Ebsteina), a także badaniom w zakresie cukrzycy, chorób metabolicznych i nefrologii, na stałe wszedł do historii medycyny i światowej nauki.

Celem uroczystości, która zgromadzi europejskich liderów kardiologii i kardiochirurgii, światowej sławy ekspertów w leczeniu choroby Ebsteina, jest uhonorowanie postaci dr. Ebsteina i jego dokonań z perspektywy współczesnej nauki i medycyny.

Jednym z punktów konferencji jest projekcja filmu edukacyjnego, mającego na celu popularyzację wśród mieszkańców regionu i kraju postaci dr. Wilhelma Ebsteina oraz jego wybitnych osiągnięć. Uroczystość związana będzie również z odsłonięciem w Muzeum Miejskim jego popiersia, a jej zwieńczeniem będzie Koncert Polskiej Opery Królewskiej w Kościele Pokoju w Jaworze, w ramach Jaworskich Koncertów Pokoju.

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego uroczystości jest prof. Marian Zembala, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Współorganizatorem uroczystości jest Gmina Jawor.

Program uroczystości

 – godz. 10.00-11.30 – Projekcja filmu edukacyjnego „Z Jawora do Getyngi, z Dolnego Śląska do nieśmiertelności – polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy w hołdzie Ebsteinowi”, wykład inauguracyjny – Dlaczego jesteśmy dumni z Europejczyków z polskiej ziemi rodem?

SESJA I – Z Jawora do Getyngi, z Dolnego Śląska do nieśmiertelności

– godz. 11.30-11.50 -Z Jawora do Getyngi, z Dolnego Śląska do nieśmiertelności. Wilhelm Ebstein 1836-1912

– godz. 11.50-12.10 – Jawor – miejsce świadectwa pamięci Wilhelma Ebsteina

– godz. 12.10-12.30 – Uniwersalne znaczenie postaci i dorobku Ebsteina dla współczesnych i przyszłych pokoleń

– godz. 12.30-12.40 – Dyskusja

SESJA II – Dlaczego Ebstein zasługuje na pamięć i uznanie w Polsce, Europie, na świecie?

– godz. 13.00-13.20 – Wilhelm Ebstein – dlaczego jest to postać warta upamiętnienia? Anomalia Ebsteina z perspektywy pacjenta

– godz. 13.20-13.40Chirurgiczne leczenie anomalii Ebsteina – wyniki leczenia z wykorzystaniem różnych technik

– godz. 13.40-14.00 – Anomalia Ebsteina – korekta ciężkiej wrodzonej wady zastawki trójdzielnej u dorosłych

– godz. 14.00-14.20 – Wczesne i odległe wyniki leczenia anomalii Ebsteina metodą Perier

– godz. 14.20-14.40 – Odwodnienie i powikłania septyczne w chorobach nerek – odniesienia do koncepcji Wilhelma Ebsteina

– godz. 14.40-14.50 – Udział dr. Ebsteina w badaniach nad cukrzycą

– godz. 14.50-15.00 – Dyskusja panelowa

– godz. 15.00-15.05 – Ogólnopolski program naukowo-edukacyjny dla młodych pasjonatów nauk
ścisłych i przyrodniczych – program ADAMED SmartUP

– godz. 16.00-16.30 – Uroczystość odsłonięcia popiersia dr. Wilhelma Ebsteina w Muzeum Regionalnym

– godz. 18.00 – Koncert muzyki kameralnej w Kościele Pokoju w Jaworze (UNESCO)

Wilhelm Ebstein

Światowej sławy lekarz, wszechstronnie utalentowany klinicysta i naukowiec, etyk i historyk medycyny. Urodził się 27 listopada 1836 r. w rodzinie o korzeniach niemiecko-żydowskich, w Jaworze na Dolnym Śląsku. Studiował medycynę na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie Berlińskim. W 1859 r. uzyskał stopień doktora. W 1861 r. podjął pracę we wrocławskim Szpitalu Wszystkich Świętych (po wojnie szpital im. J. Babińskiego). W 1874 r. został mianowany profesorem Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Getyndze. Zajmował się chorobami metabolicznymi. W 1906 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1912 roku w Getyndze. Do jego naukowych zainteresowań należały choroby metaboliczne. Za życia był uważany za jednego z najważniejszych specjalistów w tej dziedzinie. Szczególnie interesowały go problemy cukrzycy i otyłości, choroby nerek, białaczka. Z jego nazwiskiem związanych jest kilka eponimów – dotyczą one nefrologii, kardiologii i hematoonkologii. Wilhelm Ebstein opublikował 237 artykułów, z których tylko 12 obejmowało tematykę sercowo-naczyniową. Różnorodność zainteresowań klinicznych i naukowych sprawiła, że zasłynął swoimi badaniami w zakresie wad serca – anomalii zastawki trójdzielnej, która określana jest do dziś „anomalią Ebsteina”. Dziedzictwo Wilhelma Ebsteina, poza kardiologią, obejmuje wiele innych obszarów medycyny. Był on autorem specjalistycznych podręczników z różnych dziedzin, wielokrotnie wznawianych, tłumaczonych na kilka języków europejskich. Jego nazwisko funkcjonuje w medycznych słownikach jako eponim nie tylko związany z kardiologią, ale i nefrologią oraz onkologią. Anomalia Ebsteina zwana anomalią zastawki trójdzielnej; zespołem Ebsteina to stosunkowo rzadko występująca (dotyczy 1-5 na 200 000 żywo urodzonych noworodków) wrodzona wada serca. Po raz pierwszy opisana została w 1866 przez dra Wilhelma Ebsteina w artykule pt. „O bardzo rzadkim przypadku niedomykalności zastawki trójdzielnej spowodowanej wadą wrodzoną”.  Anomalia Ebsteina charakteryzuje się nieprawidłową budową i umiejscowieniem płatków zastawki trójdzielnej, która zapobiega cofaniu się krwi z prawej komory do prawego przedsionka serca. Typowe jest przesunięcie ku dołowi płatka przegrodowego i tylnego, powiększenie na kształt żagla płatka przedniego, przesunięcie w stronę koniuszka serca pierścienia zastawki. W wyniku przesunięcia zastawki w stronę prawej komory serca dochodzi do jej podziału na dwie części: przedsionkową i komorową.  Anomalia zastawki trójdzielnej jest wadą wielowymiarową. Szeroki wachlarz wariantów anatomicznych wady serca związanej na trwałe nazwiskiem dra Wilhelma Ebsteina skutkuje bogatą symptomatologią kliniczną i mnogością problemów związanych z jej leczeniem.

4 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Mission News Theme by Compete Themes.