Press "Enter" to skip to content

Jenieckie komanda pracy

Spread the love

Systematyczne udostępnianie nowych dokumentów w rosyjskich archiwach, pozwala na uszczegóławianie naszej wiedzy na temat m.in. II wojny światowej. Oczywiście Rosjanie udostępniają jakiś procent swoich zbiorów on-line, ale i tak dzięki nim nasza wiedza o latach wojny na Dolnym Śląsku może zostać uzupełnione o nowe, nieznane fakty.

Tak jest na przykład w wypadku komand roboczych złożonych z jeńców, jacy byli przetrzymywani na Dolnym Śląsku. Ponżej przedstawiamy dane na temat takich koman zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Świdnica. Przedstawione dane pokazują, jak wiele szczegółowych informacji można znaleźć w rosyjskich archiwach i to on-line! Poniżej tekstu, w galerii prezentujemy zdjęcia opisane w tekście.

Zestawienie komand roboczych jeńców wojennych na terenie miasta i gminy Świdnica

Boleścin – oddział jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1169 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Bystrzyca Dolna – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1197 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Gogołów – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1155 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Grodziszcze – oddział roboczy jeńców radzieckich obozu w Zgorzelcu –  Kommando nr 700 b Stalag VIII C Żagań. Istniał w 1943-1944 (?). Foto 2, 2a, 2b karta obozowa jeńca: Danił Kocieromba, ur. 1903 r., Stalag VIII C, numer obozowy: 79760, zmarł 15.12.1943, pochowany w Grodziszczu. Foto 4, 4a, 4b karta obozowa jeńca: Fiedor Pirog, ur. 8.06.1897 r., wzięty do niewoli 8.05.1942 r. na Krymie, Stalag 359, zmarł 6.01.1943, pochowany w Grodziszczu. Foto 7, 7a, 7b karta obozowa jeńca: Satar Zakirow, ur. 1901 (Tadżycka SSR), wzięty do niewoli 12.07.1943 pod Orłem, Stalag VIII C, nr obozowy 73926, zmarł 15.11.1943 r. pochowany w Grodziszczu. Foto 18, 18a, 18b kartaobozowa jeńca: Radżap Adyłow, ur. 1913 (Uzbecka SSR), wzięty do niewoli 18.08.1943 r. pod Biełgoradem, Stalag VIII, nr obozowy 78293, zmarł 17.11.1943 r., pochowany w Grodziszczu

Komorów – oddział roboczy jeńców radzieckich obozu w Łambinowicach – Kommando R 50 Stalag VIII F Lamsdorf. 11 maja 1942 roku oddział został wysłany przez obóz macierzysty w rejon pracy Stalagu VIII A ze Zgorzelca. Liczył 19 ludzi, którzy pracowali w rolnictwie

Komorów – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1152 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku. Foto 5, 5a karta obozowa jeńca: Stepan Pleteniew, ur. 6.01.1922, zmarł 21.02.1945 r., pochowany w Komorowie na cmentarzu, grób nr 2

Krzyżowa – oddział roboczy jeńców radzieckich obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1185 ? Stalag VIII A Görlitz. Utwożony w listopadzie 1941 roku. Wraz z oddziałem w pobliskim Wilkowie liczył 250 ludzi, którzy pracowali przy regulacji rzeki Piławy.

Miłochów – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1164 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Pszenno – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1178 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Pszenno – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1179 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Pszenno – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1191 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Świdnica – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando Stalag VIII A Görlitz. Jesienią 1940 roku liczył 50 ludzi. Jeńcy wykonywali prace przeciwpowodziowe (być może chodzi tu o istniejący w końcu 1944 roku oddział nr 1173, również wykonujący te prace).

Świdnica – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1174 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku. Jeńcy pracowali w fabryce „Wilhelm”.

Świdnica – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1186 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku. Jeńcy pracowali w fabryce „Röbig”. Foto 1, 1a – karta obozowa jeńca: Iwan Maksimow, ur. 20.06.1906 r., zmarł 15.08.1944 r., pochowany w Świdnicy. Foto 3, 3a, 3b, 3c – karta obozowa jeńca:Witalij Fominskij, ur. 19.08.1915 r., wzięty do niewoli 19.08.1941 r. pod Pawłowskiem, Stalag 308 (VIII E), nr obozowy 54529, zmarł 24.07.1942 r. pochowany w Świdnicy. Foto 6, 6a, 6b – karta obozowa jeńca:Michaił Silikajew, ur. 10.01.1914 r., wzięty do niewoli 10.07.1941 r. pod Żłobinem, Stalag 308 (VIII E), nr obozowy 38480, zmarł 15.08.1942 r. pochowany w Świdnicy. Foto 8, 8a, 8b – karta obozowa jeńca:Gadyr Alijew, ur. 1918 r. (Azerbejdżańska SSR), wzięty do niewoli 09.1942 r. na półwyspie Kerczeńskim, Stalag 308 (VIII E), nr obozowy 52735, zmarł 16.12.1942 r. pochowany w Świdnicy. Foto 10, 10a, 10b – karta obozowa jeńca:Ilia Lebied, ur. 18.07.1896, zmarł 19.09.1944 r. pochowany w Świdnicy. Foto 11, 11a, 11b – karta obozowa jeńca:Siemien Szyszow, ur. 18.07.1923, zmarł 21.02.1945 r. pochowany w Świdnicy. Foto 12, 12a, 12b – karta obozowa jeńca:Zachar Zatona, ur. 8.02.1902 r., wzięty do niewoli 10.07.1941 r. pod Żłobinem, Stalag VIII F (318) Lamsdorf, nr obozowy 32376, zmarł 22.10.1942 r. pochowany w Świdnicy. Foto 16, 16a, 16b – karta obozowa jeńca:Iwan Fuczin, ur. 24.04.1892, zmarł 17.06.1944 r. pochowany w Świdnicy. Foto 17, 17a, 17b – karta obozowa jeńca:Żawli Ergaszew, ur. 10.10.1919 r., wzięty do niewoli 18.10.1941 r., Stalag VIII A, nr obozowy 53162, zmarł 29.01.1943 r. pochowany w Świdnicy. Foto 19, 19a – karta obozowa jeńca:Michaił Mitkin, ur. 22.06.1823, zmarł 14.10.1944 r. pochowany w Świdnicy. Foto 20, 20a, 20b – karta obozowa jeńca:Iwan Suchanow, ur. 25.06.1918 r. (Azerbejdżańska SSR), wzięty do niewoli 30.06.1941 r. pod Stolbcami, Stalag 308 (VIII E), nr obozowy 21022, zmarł 20.12.1941 r. pochowany w Świdnicy. Foto 23, 23a, 23b – karta obozowa jeńca:Fiedor Andronow, ur. 1897 r., zmarł 26.07.1944 r. pochowany w Świdnicy. Foto 25, 25a, 25b – karta obozowa jeńca:Michaił Pilikajew, ur. 1914 r., nr obozowy 38480, zmarł 15.08.1942 r. pochowany w Świdnicy. Foto 28, 28a, 28b – karta obozowa jeńca:Jilan Dworieckij, ur. 1907 r., zmarł 20.08.1944 r. pochowany w Świdnicy.

Wilków – oddział roboczy jeńców radzieckich – Kommando. Istniał w listopadzie 1944 roku. Wraz z oddziałem z pobliskiej Krzyżowej liczył 250 jeńców, którzy pracowali przy regulacji rzeki Piławy.

Wilków –oddział roboczy jeńców radzieckich – Kommando nr 51 Wilkau Stalag 308 (VIII E). Istniał w latach 1941-1942 (być może dłużej ?). Foto 13, 13a, 13b –karta obozowa jeńca: Iwan Balaszow, ur. 15.08.1909 r., wzięty do niewoli 30.08.1941 r. pod Smoleńskiem, Stalag 308 (VIII E), nr obozowy 38454, Kommando nr 51 Wilkau (Kr. Schweidnizt), zmarł 25.01.1942 r., pochowany w Świdnicy

Witoszów Dolny – oddział roboczy jeńców nieustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu – Kommando nr 1166 Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Zestawił Bogdan Mucha

6 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Mission News Theme by Compete Themes.