Press "Enter" to skip to content

Świdnickie szkoły w 1959 r.

Spread the love

W zasobach Archiwum Państwowego we Wrocławiu a dokładnie w jego oddziale w Kamieńcu Ząbkowickim znajduje się teczka i zatytułowana „Karty ewidencyjne budynków szkolnych z terenu miasta Świdnica”. Ta mini inwentaryzacja zachowała się jedynie w stosunku do budynków zajmowanych w Świdnicy przez szkoły powszechne (podstawowe).

Jedna z kart inwentarzowych budynków szkolnych w Świdnicy z 1959 r.

Oprócz zdjęć tych budynków na kartach opisowych zamieszczone zostały informacje na temat stanu technicznego budynków oraz możliwości edukacyjnych poszczególnych placówek, co stanowi ciekawy materiał dla zajmujących się dziejami miasta. W sumie w 1959 r. w Świdnicy funkcjonowały Szkoły Ogólnokształcące Stopnia Podstawowego (oficjalna nazwa) nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  W teczce brakuje kart inwentaryzacyjnych szkół nr 11 i 13, które prawdopodobnie się nie zachowały. Jest natomiast dodatkowa karta dla szkoły podstawowej nr 1 z 1963 r.W jakim stanie były budynki szkół powszechnych pod koniec lat 50. XX wieku i jaką bazą dysponowały? Generalnie rzuca się w oczy brak poważniejszych remontów w większości szkół w latach 1958-1959 i to zarówno w sferze remontów kapitalnych, jak i bieżących. Wyjątkiem jest tu szkoła nr 12 na ulicy Jagiellońskiej, co związane było z przejęciem budynku w grudniu 1957 r. od Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu i przystosowaniem obiektu do pełnienia funkcji oświatowych. Większość placówek nie posiadała ambulatoriów, niektóre borykały się z dużą ciasnotą i brakiem sal lekcyjnych, nagminnie brakowało boisk i sal gimnastycznych.

Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 (dane z 5 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 1 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Różana 6

Podstawa prawna użytkowania: brak

Właściciel budynku: PMRN (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)

Szkoła zajmuje budynek: cały budynek

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków: —

Ilość miejsc:

 – według norm: 400 miejsc po 1,4 m2

 – stan faktyczny: 387

Rok wybudowania: 1860 r.

Kubatura budynku: 9.075 m3

Pierwotne przeznaczenie: był przeznaczony na szkołę dla chłopców

Wartość budynku: 4.084.110 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 3

W podpiwniczeniu znajdują się: 8 pomieszczeń do węgla.

Rodzaj ogrzewania: piece zwykłe

Rodzaj ścian: murowane z cegły; stropów: drewniane.

Konstrukcja więźby dachowej: drewniana; pokrycie dachu: łupek.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna, gaz

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy wewnętrzne dla dziewcząt i chłopców, osobne

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: 30 % zużyty budynek, na dwóch ścianach są pęknięcia

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: izby lekcyjne: 10 x 57,4 m2, gabinety: 2 x 52,5 m2, aula: 1 x 76,2 m2, pokój nauczycielski: 1 x 55,9 m2, pokój na pomoce naukowe: 1 x 37,6 m2, biblioteka: 1 x 48,1 m2)

Koszty remontów i adaptacji: 1958 r. kapitalnego i bieżącego nie było; 1959 r. – kapitalnego nie było, bieżący został dokonany

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: ogrodzenie 85 m długie, murowane; urządzeń sportowych: brak; terenu uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.: nie ma

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej: budynek jest stary, nieco zużyty, położenie niewłaściwe – naprzeciw więzienia

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 1 (dane z 23 maja 1963 r.)

Szkoła Podstawowa nr 1 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Różana 6

Podstawa prawna użytkowania: brak

Właściciel budynku: PMRN Inspektorat Oświaty (Powiatowo-Miejska Rada Narodowa)

Szkoła zajmuje budynek: cały

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków: —

Ilość miejsc:

 – według norm: 320

 – stan faktyczny: 318

Rok wybudowania: 1860 r.

Kubatura budynku: 8.817 m3

Pierwotne przeznaczenie: szkoła dla chłopców

Wartość budynku: 4.000.203 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 2

W podpiwniczeniu znajdują się: piwnice do węgla

Rodzaj ogrzewania: piecowe

Rodzaj ścian: murowane z cegły; stropów: ceramiczne odcinkowe.

Konstrukcja więźby dachowej: konstrukcja drewniana; pokrycie dachu: łupek i dachówka.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna, gaz

Rodzaj urządzeń sanitarnych: są ustępy i prysznice

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: ogólny stan budynku dostateczny.

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: piwnice: 6 piwnic (528,63 m2), parter: 6 pomieszczeń (534,71 m2),  I piętro: 6 pomieszczeń (528,63 m2), II piętro: 7 pomieszczeń (528,63 m2),

 Budynek pomocniczy: parter: 3 pomieszczenia (41,30 m2), I piętro: 3 pomieszczenia (41,30 m2),

Koszty remontów i adaptacji: 1960 r. – 60.000 zł; 1962 r. – 50.000 zł

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: ogrodzenie 85 m długie, murowane; boisko, tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.: brak

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej: brak odpowiedniej sali gimnastycznej i przynajmniej 3 izb lekcyjnych

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 3 (dane z 1 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 3 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła i mieszkania w podwórku

Adres: pl. Wojska Polskiego 3

Podstawa prawna użytkowania: brak

Właściciel budynku: PMRN (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)

Szkoła zajmuje budynek: cały

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków:

 – 8 m od ubikacji szkolnej

 – 10 m od mieszkania woźnego

Ilość miejsc:

 – według norm: —

 – stan faktyczny: 590 miejsc (1,07 m2)

Rok wybudowania:

Kubatura budynku: 8.692 m3

Pierwotne przeznaczenie: szkoła

Wartość budynku: 3.911.400 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 4

W podpiwniczeniu znajdują się: 4 izby mniejsze i 3 izby większe o pow. ok. 30 m2(w tym jedna posiada nowy piec)

Rodzaj ogrzewania: piece zwykłe

Rodzaj ścian: murowane; stropy:

Konstrukcja więźby dachowej: ; pokrycie dachu: papa i dachówka.

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna, gaz

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy uczniowskie – zewnętrzne i ustępy nauczycielskie – wewnętrzne. Umywalnie do rąk – 3, na każdym piętrze

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: Zużycie budynku – 30 %. Zacieki na strychu. Wypracowana podłoga. Pęknięcia muru od dachu w dół do I piętra (3 rysy). Dach wymaga gruntownego remontu. Ściany zewnętrzne naprawy tynku

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych:

 – izby lekcyjne: 11 x 62,6 m2, gabinety: fizyczny i biologiczny: 2 x 62,6 m2, sala gimnastyczna: 1 x 62,6 m2, aula: 1 x 136,8 m2, kuchnia: 1 x 66,3 m2, korytarze: 3 x 59,7 m2, ustępy: 1 x 2 m2, pomieszczenia:: 2 x 2 m2, pokój nauczycielski: 1 x 62,6 m2, kancelaria i biblioteka: 2 x 23 m2, [mieszkanie woźnego – pokój x 2, kuchnia x 2, sieńki x 2 (78 m2)], ustęp chłopców: 1 x 14 m2, ustęp dziewcząt: 1 x 24,5 m2,

Koszty remontów i adaptacji:

Urządzenia terenowe związane z budynkiem:

Urządzenia sportowe:

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.:

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej: budynek posiada piwnice odpowiednie do urządzenia centralnego ogrzewania

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 4 (dane z 1 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 4 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Wrocławska 63

Podstawa prawna użytkowania:

Właściciel budynku: PMRN (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)

Szkoła zajmuje budynek: cały budynek

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków:

Ilość miejsc:

 – według norm: —

 – stan faktyczny: —

Rok wybudowania:

Kubatura budynku: 2.741 m3

Pierwotne przeznaczenie:

Wartość budynku: 1.233.450 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 3

W podpiwniczeniu znajdują się:

Rodzaj ogrzewania: piece zwykłe

Rodzaj ścian: murowane; stropy: ogniotrwałe

Konstrukcja więźby dachowej: stalowa; pokrycie dachu: papa

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna, gaz

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy zewnętrzne

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: Zniszczenie budynku wynosi około 30 % – grzyb zajmuje parter

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: klasa I – 40 m2, klasa II – 40 m2, klasa III – 43,5 m2, klasa IV – 50 m2, klasa V – 40 m2, klasa V – 23,5 m2, klasa VI – 47,5 m2, klasa VII – 28 m2, klasa VIII – 27,5 m2

 Gabinety na pomoce naukowe: geograficzny – 7,5 m2, biologiczny – 18 m2, fizyczny – 27,5 m2, świetlica – 52,5 m2, biblioteka – 15 m2, czytelnia – 20,2 m2, mieszkanie woźnego – 45 m2, kancelaria kierownika szkoły – 25 m2, pokój nauczycielski – 22,5 m2

Koszty remontów i adaptacji:

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: ogrodzenie z siatki

Urządzenia sportowe:

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.:

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej: budynek nie nadaje się na szkołę, przy ulicy budynek ruchliwej, izby lekcyjne ciemne (3), niskie, ciasne, korytarze bardzo wąskie, brak strychu i piwnicy i pomieszczenia na opał. Brak izb na gabinety i pracownie.

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 5 (dane z 1 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 5 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Folwarczna 8

Podstawa prawna użytkowania: brak

Właściciel budynku: PRL (sic!)

Szkoła zajmuje budynek: cały budynek

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków:

Ilość miejsc:

 – według norm: 856 (norma 1 m2)

 – stan faktyczny: 677

Rok wybudowania: 1930

Kubatura budynku: 10.246 m3

Pierwotne przeznaczenie: wojskowe, koszarowe

Wartość budynku: 4,1 mln zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 4

W podpiwniczeniu znajdują się: kotłownia, mieszkanie służbowe woźnego, stołówka

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie parowe

Rodzaj ścian: murowane (cegła); stropy: drewniane

Konstrukcja więźby dachowej: drewniana, dwuspadowa ; pokrycie dachu: dachówka karpiówka

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna, gaz

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy wewnętrzne i umywalnie

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: Stan zużycia budynku – 60 % – uszkodzenia dachu, sieci elektrycznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, przewodów kominowych i kotłowni

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych:

 – izby lekcyjne: 17 – 766 m2

Koszty remontów i adaptacji:

Urządzenia terenowe związane z budynkiem:

Urządzenia sportowe:

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.:

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej:

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 7 – Specjalna (dane z 5 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 7 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła i mieszkania w podwórku

Adres: ul. Folwarczna

Podstawa prawna użytkowania:

Właściciel budynku: Ministerstwo Oświaty

Szkoła zajmuje budynek: cały budynek

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków:

Ilość miejsc:

 – według norm: 1 m2 – 295

 – stan faktyczny: 1,2 m2 – 239

Rok wybudowania:

Kubatura budynku: 3.564 m3

Pierwotne przeznaczenie: garaże

Wartość budynku: 1.593.800 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 13

W podpiwniczeniu znajdują się:

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie parowe

Rodzaj ścian: murowane; stropy: drewniane

Konstrukcja więźby dachowej: drewniana; pokrycie dachu: dachówka

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna, gaz

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy wewnętrzne, umywalnia

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku:

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: izby lekcyjne x 7 – 295 m2, aula – 100  m2, pokój nauczycielski  – 35 m2, biblioteka – 16 m2, kancelaria –  16 m2

Koszty remontów i adaptacji: 1959 r. – remont bieżący – 1.000 zł

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: ogrodzenie z siatki 30 m

Urządzenia sportowe:

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.:

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej: ze względu na cienkie ściany i tym samym niską temperaturę zimą, budynek nie nadaje się na szkołę

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 8 (dane z 1 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 8 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Hanki Sawickiej 38 [obecnie Wałbrzyska]

Podstawa prawna użytkowania: brak

Właściciel budynku: PMRN (Prezydium Miejskiej Rady Narodowej)

Szkoła zajmuje budynek: cały budynek

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków:

Ilość miejsc:

 – ilość uczniów na jedną zmianę: 132

 – według norm: —

 – stan faktyczny: —

Rok wybudowania:

Kubatura budynku: 249 m3

Pierwotne przeznaczenie: administracyjny

Wartość budynku: 112.050 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 3

W podpiwniczeniu znajdują się: pomieszczenia na węgiel i koks, pralnia

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie parowe

Rodzaj ścian: murowane (cegła); stropy: drewniane

Konstrukcja więźby dachowej: drewniana; pokrycie dachu: dachówka

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna, gaz

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy wewnętrzne i umywalnie

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: budynek w dobrym stanie

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: klasy x 4: 134 m2, kancelaria: 9,6 m2, pokój nauczycielski: 11,7 m2, świetlica: 24,4 m2, kotłownia: 11,7 m2, kuchnia + szatnia: 20,6 m2, ubikacje x 2: 5,7 m2, garaż: 25,2m2, garaż wewnątrz budynku: 36,7m2, mieszkanie kierownika szkoły: 70,2m2

Koszty remontów i adaptacji:

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: płot drewniany 74,2 m

Urządzenia sportowe: brak

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.: ogródek kwiatowy + 6 drzew owocowych

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej:

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 9 (dane z 1 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 9 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Kraszowicka 15

Podstawa prawna użytkowania: brak

Właściciel budynku: Miejska Rada Narodowa

Szkoła zajmuje budynek: cały

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków:

Ilość miejsc:

– według norm: 180 x 1,5 m2

 – stan faktyczny: 186

Rok wybudowania: 1908

Kubatura budynku: 3.000 m3

Pierwotne przeznaczenie: szkoła na parterze, mieszkania dla nauczycieli na I i II piętrze

Wartość budynku: 1.350.000 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: parter, I i II piętro

W podpiwniczeniu znajdują się: pralnia i pomieszczenia na opał

Rodzaj ogrzewania: zwykłe piece kaflowe

Rodzaj ścian: murowane (cegła); stropy:

Konstrukcja więźby dachowej: drewniana; pokrycie dachu: papa

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy wewnętrzne i umywalnie

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: w latach 1953-1955 przebudowano I i II piętro, przystosowując do potrzeb szkolnych, stwarzając warunki do wypełniania obowiązku szkolnego 240-270 dzieci. Obecnie budynek szkolny jeszcze w dobrym stanie, wymaga wymiany podłóg i okien

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: izby lekcyjne x 5: 270 m2, gabinet fizyczno-chemiczny: 25 m2, gabinet pomocy naukowych: 13 m2, pracowania: 22 m2, biblioteka: 25 m2, kancelaria: 12 m2, pokój nauczycielski: 12 m2, ambulatorium: 8 m2,

Koszty remontów i adaptacji:

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: ogrodzenie z siatki 308 m długości

Urządzenia sportowe: boisko wewnątrz szkoły (1.000 m2), żwirowane

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.: 500 m2 działka szkolna, 600 m2 użytki rolne, 1.000 m2 trawniki

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej: budynek szkolny przystosowany do obecnej ilości dzieci, brak sali gimnastycznej, auli względnie sali świetlicowej

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 10 (dane z 1 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 10 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Frontu Narodowego 7 [obecnie Franciszkańska]

Podstawa prawna użytkowania: protokół przejęcia nieruchomości z dnia 15 listopada 1957 r.

Właściciel budynku: Miejska Rada Narodowa

Szkoła zajmuje budynek: cały

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków:

Ilość miejsc:

– według norm:

 – stan faktyczny: 538

Rok wybudowania:

Kubatura budynku: 2.912 m3

Pierwotne przeznaczenie: szkoła handlowa

Wartość budynku: 1.310.400 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 3

W podpiwniczeniu znajdują się: kotłownia, skład opału, pralnia

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie

Rodzaj ścian: murowane (cegła); stropy: drewniane

Konstrukcja więźby dachowej: drewniana; pokrycie dachu: papa

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy wewnętrzne

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku:

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: izby lekcyjne x 6: 270 m2, gabinet fizyczno-chemiczny: 305 m2, pomieszczenie  pomocy naukowych: 30 m2, aula: 200 m2, biblioteka i czytelnia: 60 m2, pozostałe użytkowe: 180 m2

Koszty remontów i adaptacji:

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: ogrodzenie z siatki żelaznej 67 m

Urządzenia sportowe: podwórze

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.:

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej: przepustowość na jedną zmianę około 200 uczniów

Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego nr 12 (dane z 1 września 1959 r.)

Szkoła Podstawowa nr 12 (1959 r.)

Rodzaj zasadniczego budynku: szkoła

Adres: ul. Jagiellońska 30

Podstawa prawna użytkowania: protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 4 grudnia 1957 r.

Właściciel budynku: Ministerstwo Oświaty

Szkoła zajmuje budynek: cały

Odległość opisywanego budynku od pozostałych budynków: 8 metrów od garażu, 15 metrów od śmietnika

Ilość miejsc:

– według norm: —

 – stan faktyczny: —

Ostatnia strona jednostki archiwalnej z ewidencją budynków szkolnych świdnickich podstawówek pod zarządem miasta. Nie istniała szkoła podstawowa nr 6, brakuje też „dwójki”, która była Szkołą Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego i z nim związana organizacyjnie

Rok wybudowania:

Kubatura budynku: 5.766 m3

Pierwotne przeznaczenie: szkoła

Wartość budynku: 2.594.700 zł

Ilość kondygnacji bez podpiwniczenia: 3

W podpiwniczeniu znajdują się: kuchnia, magazyn, świetlica, umywalnia, szatnia, kotłownia, piwnice na węgiel

Rodzaj ogrzewania: c.o. – wodne i 1 piec kaflowy

Rodzaj ścian: murowane (cegła); stropy: drewniane

Konstrukcja więźby dachowej: drewniana; pokrycie dachu: papa i dachówka

Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacyjna

Rodzaj urządzeń sanitarnych: ustępy wewnętrzne i umywalnie

Uwagi dotyczące stanu technicznego budynku: stan zużycia ok.. 25 %. Zniszczone podłogi i pokrycie dachu (najbardziej)

Podstawowe pomieszczenia w budynku oraz budynkach gospodarczych z nim związanych: izby lekcyjne x 9: 389 m2, kuchnia: 150,6 m2, świetlica: 50,4 m2, aula: 108 m2, biblioteka: 15,4 m2, kancelaria: 16,5 m2, pokój nauczycielski: 18 m2, ambulatorium: 6,9 m2, umywalnie: 25,3 m2, ustępy dziewcząt: 7,5 m2, ustępy chłopców: 11,9 m2, mieszkanie kierownika szkoły: 79 m2, mieszkanie woźnego: 57 m2

Koszty remontów i adaptacji: remont kapitalny w 1958 r. – 250.000 zł, remont bieżący w 1959 r. – 8.000

Urządzenia terenowe związane z budynkiem: z prefabrykatów – 157 m długości

Urządzenia sportowe:

Tereny uprawne, ogród warzywny, owocowy, użytki rolne itp.: 740 m2

Uwagi ogólne dotyczące bazy lokalowej:

Opracował Andrzej Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

11 LIKES

6 komentarzy

 1. Edward Wolfram Edward Wolfram 9 sierpnia 2020

  …drodzy …historycy a gdzie szkoła nr.2 …na ulicy Koscielnej…..

  • Andrzej Dobkiewicz Andrzej Dobkiewicz Post author | 9 sierpnia 2020

   Szkoła Podstawowa nr 2 została otwarta na obecnej ulicy Kościelnej 15 kwietnia 1946 r. Jednak już w grudniu 1946 r. przekształconą ją w Szkołę Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego, z którym była powiązana do końca swojego istnienia. Być może dlatego nie ujęto jej w wykazie sporządzonym w 1959 r. dla szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Karta ewidencyjna budynku w którym mieściła się szkoła – na wzór tych, które prezentujemy, mogła się znajdować przy ewidencji budynku Liceum Pedagogicznego. Na razie takiej jednostki archiwalnej nie udało się odnaleźć. Do artykułu przy ostatniej szkole dodaliśmy zdjęcie spisu szkół podstawowych w Świdnicy, prowadzonych przez władze miejskie. „Dwójka” nie jest tu uwzględniona, musiała więc organizacyjnie być podporządkowana Liceum Pedagogicznemu.

 2. Andrzej Chęć Andrzej Chęć 10 sierpnia 2020

  Podpis pod zdjęciem „Szkoła Podstawowa nr 10, widok od strony ulicy Siostrzanej. Po obu stronach widać puste place po wyburzonych domach. Ok. 1959 r.” jest błędny. Po prawej stronie do budynku przylegał bezpośrednio dom mieszkalny nr 9 (przy ulicy Frontu Narodowego), w którym mieszkała moja rodzina. Ten dom istnieje do dzisiaj (i można sprawdzić). Natomiast po lewej była droga – dojazd do jakiegoś zakładu przetworów spożywczych (żadnego domu w latach pięćdziesiątych w tym miejscu nie wyburzono).

  • Andrzej Dobkiewicz Andrzej Dobkiewicz Post author | 10 sierpnia 2020

   Nie możemy się zgodzić z Pana interpretacją 🙂 Fragment budynku nr 9 widoczny jest z prawej strony zdjęcia, obok budynku szkoły. Z lewej strony budynku szkolnego droga wewnętrzna istnieje nadal. W podpisie chodzi o dwa place, widoczne na pierwszym planie znajdujące się po drugiej stronie ulicy Franciszkańskiej – u wylotu ulicy Siostrzanej, gdzie obecnie stoją nowe budynki, wzniesione w miejscu rozebranych. Nie napisaliśmy, że place są po „obu stronach budynku szkoły”. Ale dziękujemy za to, że chciał się Pan podzielić z nami swoimi przemyśleniami. Uściślamy podpis, aby nie było już żadnych wątpliwości – „po obu stronach wylotu ulicy Siostrzanej”. Pozdrawiamy. Redakcja

 3. Mirek 57 Mirek 57 28 czerwca 2022

  Pan Andrzej ma rację to zdjęcie szkoły nr 10 j to połowa lat 60. a nie jak podpisane pod zdjęciem 1959 . Tam gzie stoi chłopiec przy drzewku( patrząc na zdjęcie z prawej strony) w 64 lub 65 roku stał budynek ,byłem przy wyburzaniem tego budynku. Byłem mieszkańcem tego rejonu miasta w tamtym okresie

  • Andrzej Dobkiewicz Andrzej Dobkiewicz Post author | 28 czerwca 2022

   Dokumentacja była wykonana w 1959 roku, więc zdjęcie racze nie może pochodzić z połowy lat 60., oczywiście zakładając fakt, że były wykonane w momencie sporządzania dokumentacji a nie „doklejone” później :).
   Pozdrawiam
   Andrzej Dobkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.