Press "Enter" to skip to content

Granice księstwa

Powstałe w 1290/91 r. księstwo świdnickie, które wraz z księstwem jaworskim przetrwało jako jednolity twór polityczny do roku 1740, było jednym z największych pod względem…

Mission News Theme by Compete Themes.