Press "Enter" to skip to content

Uratują budynek dawnego szpitala?

Spread the love

Jest szansa na uratowanie zabytkowego budynku dawnego szpitala miejskiego w Świdnicy.

Przypomnijmy, że szpital został wzniesiony w latach 1927-1929 przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej. Wcześniej, elżbietanki prowadziły szpital w budynkach przy obecnym placu Jana Pawła II, które wzniesiono w latach 1890-1891 na działce zakupionej jeszcze w 1865 r. Te budynki szczęśliwie zachowały się do chwili obecnej i użytkowane są przez parafię pw. św. Stanisława i św. Wacława.

Szpital na zdjęciu z lat 30. XX wieku
(Źródło: album „Świdnica na dawnych pocztówkach”)

Nowy, obszerny i nowoczesny jak na ówczesne czasy budynek szpitala przy ulicy Westerplatte, elżbietanki użytkowały do zakończenia II wojny światowej. Po przejęciu go przez władze polskie, przez następne 64 lata obiekt pełnił nadal funkcje szpitala. W 2009 roku do nowo wybudowanego szpitala „Latawiec”, ze starego budynku przeniesione zostały ostatnie oddziały. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej, które nadal działało w Świdnicy wystąpiło wówczas o zwrot budynku. Formalności trwały blisko półtora roku, ostatecznie w styczniu 2011 r. szpital wraz z okazałą działką na której się znajdował, ponownie stał się własnością Zgromadzenia. Według planów miał w nim powstać dom opieki dla osób starszych. W budynku przez kilka lat nic się jednak nie działo. Niezabezpieczony i niedopilnowany powoli ulegał systematycznej dewastacji. W 2016 r. media donosiły, że kupiła go obywatelka Niemiec z przeznaczeniem na dom opieki. Okazało się jednak, że kontrahent wycofał się z umowy przedwstępnej i siostry pozostały z zabytkowym obiektem o potężnej kubaturze, którego remontu i ewentualnej adaptacji na inne potrzeby, Zgromadzenie nie było w stanie sfinansować. 6 października 2017 r., na poddaszu gmachu wybuchł pożar.

Stan obecny budynku dawnego szpitala po pożarze (Źródło: Świdnica24.pl)

Ogień całkowicie zniszczył dużą część drewnianej więźby dachowej i krytego blachą dachu. Pożar gasiło 19 zastępów straży pożarnej przez 6 godzin. Mimo poważnego uszkodzenia budynku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie zgodził się na jego rozebranie z uwagi na fakt, że posiada on zabytkowy charakter, jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków i posiada dużą wartość jako dzieło architektury dla miejskiej urbanistyki.

Minęły kolejne dwa lata… W marcu 2019 r. powiatowy nadzór budowlany nakazał doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Zgromadzenie odwołało się od tej decyzji podobnie, jak czyniło to wcześniej. Odwołanie Zgromadzenia zostało odrzucone. Na mocy decyzji wojewódzkiego inspektora budowlanego wydano nakaz dokonania napraw w części obiektu do stycznia 2020 roku – między innymi naprawa spalonego częściowo dachu, a w dalszej części do czerwca 2021 roku. Równocześnie 2 września br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o popełnieniu przestępstwa przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej, obecnego właściciela dawnego szpitala. Zdaniem zawiadamiającego Zgromadzenie nie dopełniło obowiązków wynikających z przestrzegania Prawa Budowlanego tj. utrzymania budynku w należytym stanie technicznym oraz zaniechały wykonania niezbędnych i wskazanych przez nadzór budowlany remontów i zabezpieczeń.

Czy w dawnym szpitalu powstaną mieszkania?

Na podstawie tego zgłoszenia Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła postępowanie nie tylko w sprawie niedopełnienia obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego, ale także w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w związku z niewłaściwym stanem technicznym budynku oraz spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej, poprzez nieumyślne niszczenie zabytku w myśl ustawy o zabytkach.

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy umorzyła jednak postępowanie w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej, które do niedawna było właścicielem budynku dawnego szpitala miejskiego w Świdnicy, a które ostatecznie pozbyło się obiektu.

W obiekcie wrocławska spółka Immobiliare Development planuje  przeprowadzić remont oraz jego modernizację. Ostatecznie miałyby tu powstać mieszkania. Immobiliare Development uzyskała pozytywną opinię swojej koncepcji remontu, którą wydała wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Władze Świdnicy wdrożyły postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku dawnego szpitala na funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w przyziemiu oraz budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingową i drogową u zbiegu ulic Westerplatte, Śląskiej i Lipowej w Świdnicy w obrębie działek 2629, 2630, 2631, 2632/2, AM-14, Świdnica.

Konserwator zabytków w sprawie inwestycji wypowie się jeszcze raz. Inwestor projekt przedłoży do Starostwa Powiatowego i stąd trafi on do uzgodnień z konserwatorem.

Andrzej Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

15 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.