Press "Enter" to skip to content

Historyczny krajobraz kulturowy Sudetów

Spread the love

W ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury), w sieci pojawiła się nowa publikacja Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów.

Zawiera ona wyniki badań przemian krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów w okresie od XIII do XX wieku. Jest to podsumowanie prac badawczych interdyscyplinarnego zespołu, ukierunkowanych na rekonstrukcję indywidualnych cech subregionu.

Rezultaty badań przedstawia model złożony z uzupełniających się elementów funkcjonalnych – założeń obronnych, miast, wsi wraz z organizacją pól, ośrodków górniczych i reliktów egzekucji prawa.

 – Główny cel badań, których rezultatem jest obecna książka, ukierunkowany był na rekonstrukcję indywidualnych cech krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów i przebiegu jego rozwoju od zasiedlenia terenu w średniowieczu i nowożytności aż po czas II wojny światowej. Zmierzały one do opisania relacji człowieka i środowi-ska naturalnego o cechach trudnych do adaptacji osadniczej i gospodarczej. Przed-miotem szczegółowej analizy był obszar czterech dawnych dystryktów skupionych wokół lokalnych ośrodków centralnych – Wlenia, Lwówka Śląskiego, Jeleniej Góry i Gryfowa Śląskiego – pisze we wstępie Jerzy Piekalski, pod redakcją którego publikacja powstała.

W publikacji, którą można bezpłatnie pobrać on-line na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego (TUTAJ), znajdziemy następujące opracowania:

*** Warunki przyrodnicze Sudetów Zachodnich – waloryzacja pod kątem przydatności osadniczej i gospodarczej – Agnieszka Latocha, Małgorzata Wieczorek, Kacper Jancewicz

*** Uwarunkowania lokalizacji średniowiecznych i wczesnonowożytnych stanowisk osadniczych – Anna Łuczak

*** Analiza historycznych granic dystryktów jeleniogórskiego, wleńskiego, lwóweckiego i gryfowskiego wraz z rekonstrukcją ich przemian – Anna Łuczak

*** Rozwój średniowiecznego osadnictwa w dawnych dystryktach lwóweckim, gryfowskim i jeleniogórskim w świetle przekazów pisanych – Dagmara Adamska

*** Zamki w krajobrazie kulturowym

1. Założenia obronne zachodnich Sudetów – Anna Łuczak

2. Siedziba rycerska jako centrum wielkiej własności ziemskiej. Przykład zamku Kynast/Chojnik – Anna Łuczak, Jerzy Piekalski

*** Rekonstrukcja pierwotnej przestrzeni miast i stref podmiejskich oraz ich rozwoju do XIX wieku – Lwówek Śląski, Gryfów, Jelenia Góra, Lubomierz, Mirsk – Małgorzata Chorowska

*** Przemiany tradycyjnego budownictwa zachodnich Sudetów – Maria Legut-Pintal

*** Rekonstrukcja granic własności i granic pól – Paweł Duma, Agnieszka Latocha, Anna Łuczak, Jerzy Piekalski

*** Relikty górnictwa i wstępnej obróbki rud – Tomasz Stolarczyk

*** Relikty egzekucji prawa i ich miejsce w krajobrazie kulturowym

*** Dawne miejsca straceń w zachodnich Sudetach – Paweł Duma

*** Analiza widoczności miejsc straceń i ich relacji do osadnictwa – Anna Łuczak

*** Historyczna sieć dróg terenu zachodnich Sudetów – Anna Łuczak

*** Tradycje kulturowe subregionu zachodnich Sudetów w odbiorze jego dawnych i obecnych mieszkańców

1. Johnsdorf/Janice (powiat lwówecki/Śląsk). Historia wsi, jej zagród i rodów – Artur Nittel (tłum. i oprac. Beata Maria Piekalska)

2. Znaczenie przemian historycznych w odbiorze obecnych mieszkańców subregionu – Maria Legut-Pintal

*** Rozwój krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów od średniowiecza do połowy XX w. Synteza uzyskanych wyników – Jerzy Piekalski

2 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.