Press "Enter" to skip to content

Odkrycie na Budowlanej

Podczas prac remontowych w budynku dawnego więzienia miejskiego w Świdnicy, jaki mimo wielu przebudów zachował się do chwili obecnej przy ulicy Budowlanej 4 w Świdnicy,…

Ocalić od zapomnienia

Zapraszamy Czytelników ŚPH do współredagowania działu ARCHIWUM FOTO. Zamieszczamy tam będziemy zdjęcia, którymi będą się chcieli Państwo z nami i innymi Czytelnikami ŚPH podzielić. W…

Apel w sprawie pomnika

Na prośbę Zarządu Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej publikujemy poniżej apel Towarzystwa w sprawie budowy w Świdnicy pomnika księcia Bolka II Małego. Szanowni Państwo W imieniu…

Mission News Theme by Compete Themes.