Press "Enter" to skip to content

300 milionów lat temu…

Fundacja Via Salutis realizując projekt Mobilnej Akademii Nestora im. Krystyny Lasek zaprasza na spotkanie w Świebodzicach, poświęcone oczywiście historii. 11 lipca w Świebodzicach odbędą się…

Dwie ciekawe wystawy w ŻIH

W znakomitej książce Marcina Kula Nośniki pamięci historycznej znaleźć można następujący fragment: Większość ludzi zapytana o nośniki pamięci historycznej wskaże pamięć indywidualną i tradycję rodzinną,…

Mission News Theme by Compete Themes.