Press "Enter" to skip to content

Monografia Dobromierza

Po czterech latach badań naukowych i prac związanych z opracowaniem zebranego materiału, gmina Dobromierz doczekała się własnej monografii. 21 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i…

Honorowy Hałdaś!

Edward Hałdaś – regionalista i społecznik, człowiek, który uratował zabytkową wieżę widokową-pomnik w Bronówku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz. Wyróżnienie to zostało mu przyznane…

Mission News Theme by Compete Themes.