Press "Enter" to skip to content

Szczawno-Zdrój na dawnych pocztówkach

Spread the love

Na I połowę listopada zaplanowane jest ukazanie się albumu „Szczawno Zdrój na dawnych pocztówkach”.

Będzie to jubileuszowa, już 20. książka z serii prezentującej miasta, jednostki terytorialne i zabytki na pocztówkach wydanych do 1945 r., jakie ukazały się nakładem świdnickiego wydawnictwa Errata-Kubara Lamina.

Do tej pory ukazały się albumy poświęcone miastu Świdnicy (3 tomy), gminie Świdnica, Wałbrzychowi (2 tomy), Ząbkowicom Śląskim (2 tomy), miastom i gminom: Walim, Bolków, Żarów, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Dobromierz; powiatom: świdnickiemu i wałbrzyskiemu, świdnickiej katedrze oraz Kościołowi Pokoju w Świdnicy a także królewskiemu miastu Lwów.

Album „Szczawno-Zdrój na dawnych pocztówkach” jest pierwszym tomem z zaplanowanej serii publikacji, prezentujących to uzdrowisko w obecnych granicach administracyjnych na pocztówkach wydanych w okresie od II połowy XIX wieku do połowy lat 40. XX wieku.

Podobnie, jak w poprzednich albumach pocztówki prezentowane są w układzie alfabetycznym, według obecnego nazewnictwa ulic. Dla łatwiejszej orientacji i zlokalizowania mniej znanych obiektów, w podpisach pod pocztówkami, w nawiasach zamieszczone zostały obowiązujące obecnie numery budynków. W albumie zaprezentowane zostały przede wszystkim pocztówki ukazujące wspaniałą architekturę dawnego Szczawna-Zdroju. Na pewno ten temat będzie kontynuowany w kolejnym, planowanym tomie, na który składać się będą także pocztówki z panoramami miejscowości, jej przyroda, życie mieszkańców i kuracjuszy, a także wnętrza wybranych obiektów.

Zbiór prawie 300 pocztówek, które pochodzą z bogatej kolekcji Wojtka Dopierała uzupełnia tabela w której ujęto obecne i dawne – polskie oraz ich dawne odpowiedniki niemieckie – nazwy poszczególnych ulic i placów. W albumie znajdzie się także reprint formatu A2 mapy Szczawna-Zdrój z ok. 1910 r.

8 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.