Press "Enter" to skip to content

„Świdnicki Puszczyk”

W latach 60. XX wieku, w środowiskach świdnickiej inteligencji, popularne było określenie „Świdnicki Puszczyk”. Skąd ono się wzięło i kogo określano tym przydomkiem? „Odpowiedzialnym” za…

Mission News Theme by Compete Themes.