Press "Enter" to skip to content

Odkryto monety z XIII wieku!

Spread the love

Dolnośląskie służby konserwatorskie poinformowały o sensacyjnym odkryciu, jakie zostało dokonane na terenie, który obejmuje swoim działaniem wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wynika z tego, że odkrycia dokonano na terenie powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego,  wałbrzyskiego lub ząbkowickiego.

7 kwietnia wpłynęło do niej zgłoszenie o przypadkowym znalezieniu zbioru średniowiecznych monet, schowanych w glinianym naczyniu.

Skorupy garnka w jakim schowane były monety

„Według wstępnej oceny archeologów tak dużego, formalnie zgłoszonego znaleziska, nie było od co najmniej 100 lat. Okazało się, że znalezione przedmioty to średniowieczne monet, tzw. brakteaty, które były przechowywane w zniszczonym glinianym garnku. Wstępne oględziny pozwalają określić chronologię znaleziska na 1 połowę XIII wieku. Znalezisko jest homogeniczne, jeżeli chodzi o naczynie i monety. Sugeruje to okres, w którym przedmioty zostały ukryte. Wstępna identyfikacja mennic wskazuje na warsztaty Brandenburgii, Saksonii oraz Śląska. Znalezisko jest w zadziwiająco dobrym stanie. Odciski w większości są wyraźne, a same monety mało zniszczone. Z naszej wiedzy wynika, że do tej pory największe zbiory brakteatów znajdują się w Krakowie i Warszawie. Mając na uwadze ilość obecnie znalezionych monet możemy przypuszczać, że mekką mediewistów będzie teraz Wrocław” – czytamy na Fanpeag’u Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Nie jest podane do publicznej wiadomości miejsce znaleziska. – Monety znaleziono na terenie objętym działalnością wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – powiedziała „Gazecie Wyborczej-Wałbrzych” Anna Nowakowska-Ciuchera, kierownik wałbrzyskiej delegatury WUOZ. – W tej chwili nie podajemy nawet przybliżonej lokalizacji, bo nie chcemy, by pojawili się na tym terenie poszukiwacze. Miejsce to wymaga profesjonalnych badań. Wydaje się jednak, że to nie Wrocław powinien zostać „mekką” i nie do Wrocławia powinny finalnie trafić odnalezione monety. Skoro znalezione zostały na terenie działania delegatury wałbrzyskiej, to powinny trafić do którejś z jednostek muzealnych na tym terenie, najbliżej miejsca, gdzie zostały odkryte. Wrocław ma dość swoich zabytków. Dla mniejszych miast regionu wałbrzyskiego z kotliną Kłodzką włącznie, możliwość ekspozycji skarbu z pewnością miałoby ogromne znaczenie chociażby pod kątem ruchu turystycznego.

Nie prędko będzie można zobaczyć monety na wystawie. Znalezisko trzeba opracować naukowo, a same monety poddać konserwacji. Więcej można przeczytać na portalu „Gazeta Wyborcza-Wałbrzych” – w artykule: To największy skarb, jaki znaleziono w Polsce od stu lat.

Brakteaty były wykonane z cienkiej blaszki. Funkcjonowały jako środki płatnicze w okresie średniowiecza. Użytkowanie poszczególnych serii menniczych było stosunkowo krótkie. Z danych historycznych wiadomo, że wymiana środka płatniczego w tym okresie następowała nawet 2-3 razy w roku. Ze względu na powyższe, zachowanych monet z tego okresu jest niewiele, ponieważ były one na bieżąco przetapiane i tłoczono w nowe serie. Ze względu na warsztat, w których były wykonywane, możemy mówić o szkole południowo-zachodniej i środkowej Europy z obecnym terenem Niemiec. Ze względu na grubość blaszki mogły być tłoczone tylko jednostronnie na miękkiej podkładce. Stempel odciskano w sposób wypukły na awersie, natomiast rewers był wklęsły jako negatyw. Sama nazwa monety została nadana w czasach późniejszych i wywodzi się z języka łacińskiego słowa „bractea” – blaszka. Idea tłoczenia monet z cienkiej blaszki spowodowana była małą dostępnością kruszcu – srebra lub rzadziej złota oraz zasobami mennicy. Monety w tym czasie mogli bić królowie, książęta, biskupi. Ten stan trwał do odkrycia znacznych złóż srebra pod czeską Pragą, gdy zaczęto bić grosze praskie, które powoli wyparły brakteaty. Dominują na nich przedstawienia antropogeniczne, zoomorficzne, fantastyczne (gryfy, syreny, anioły itp.) oraz elementy architektury (wieże, mury itp). Brakteaty wybijali także książęta z linii Piastów świdnicko-jaworskich.

Na podst. infor. WUOZ

7 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.