Press "Enter" to skip to content

Przekazali skarb

W środę 25 maja skarb złożony z prawie trzech tysięcy monet zwanych brakteatami, został przekazany protokolarnie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w depozyt czasowy do…

Odkryto monety z XIII wieku!

Dolnośląskie służby konserwatorskie poinformowały o sensacyjnym odkryciu, jakie zostało dokonane na terenie, który obejmuje swoim działaniem wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wynika…

Mission News Theme by Compete Themes.