Press "Enter" to skip to content

Tragiczne 67 dni

Okres wojny trzydziestoletniej (1618-1648) przyniósł Śląskowi ogromne zniszczenia i straty. Wielokrotne przemarsze wojsk, walki, nakładane na miasta kontrybucje, przyczyniły się do spustoszenia ogromnych połaci tej…

W średniowiecznej sakiewce

Poniżej prezentujemy artykuł jeleniogórskiego badacza historii i naszego współpracownika Eugeniusza Gronostaja na temat środków płatniczych, jakie były w użyciu na terenie księstw świdnickiego i jaworskiego.…

Granice księstwa

Powstałe w 1290/91 r. księstwo świdnickie, które wraz z księstwem jaworskim przetrwało jako jednolity twór polityczny do roku 1740, było jednym z największych pod względem…

Historia zaklęta w 3D

Jeleniogórzanin Eugeniusz Gronostaj ma niezwykłe hobby, Komputerowo tworzy obraz dawnej Jeleniej Góry w grafice 3D.  Na swoim koncie ma już opracowaną zabudowę i kształt miasta…

Mission News Theme by Compete Themes.