Press "Enter" to skip to content

Ostatni świdniccy miecznicy

Świdnicka księga statutów i porządków rzemieślniczych z okresu nowożytnego zawiera interesujący statut cechu, który przez kilka stuleci reprezentowany był na terenie naszego miasta, lecz obecnie…

Mission News Theme by Compete Themes.