Press "Enter" to skip to content

Dawne dwory rycerskie

Dwory obronne – obiekty pełniące funkcje mieszkalno-obronne, które łączyły w sobie cechy wieży mieszkalnej, rezydencji typu motte, dworu oraz zamku, wznoszone były jako siedziby bogatszych…

Mission News Theme by Compete Themes.