Press "Enter" to skip to content

Stara reklama z szopy

Dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Grabowskiego możemy zaprezentować starą reklamę pochodzącą zapewne z jednego przedwojennych sklepów świdnickich. Znaleziona została w jednym ze starych gospodarstw, jakie znajdowały…

Mission News Theme by Compete Themes.