Press "Enter" to skip to content

Spalenie Jeleniej Góry 1634 r.

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648), ze względu na jej długotrwałość, skalę operacji (zasięg terytorialny, liczebność zaangażowanych wojsk), wreszcie rozmiar zniszczeń, to konflikt, który tragicznie dotknął ziemie Śląska.…

Tragiczne 67 dni

Okres wojny trzydziestoletniej (1618-1648) przyniósł Śląskowi ogromne zniszczenia i straty. Wielokrotne przemarsze wojsk, walki, nakładane na miasta kontrybucje, przyczyniły się do spustoszenia ogromnych połaci tej…

Historia zaklęta w 3D

Jeleniogórzanin Eugeniusz Gronostaj ma niezwykłe hobby, Komputerowo tworzy obraz dawnej Jeleniej Góry w grafice 3D.  Na swoim koncie ma już opracowaną zabudowę i kształt miasta…

Mission News Theme by Compete Themes.