Press "Enter" to skip to content

Orkiestra Benjamina Bilse

Dawni mieszkańcy Strzegomia chętnie uczestniczyli w koncertach muzycznych, które były organizowane początkowo przez miejscowych muzyków, a później przez coraz częściej do miasta przyjeżdżających instrumentalistów, głównie…

Mission News Theme by Compete Themes.