Press "Enter" to skip to content

Sięgnęło bruku…

I znów widzę, acz dymem oślepian, * Jak przez ganku kolumny * Sprzęt podobny do trumny * Wydźwigają… runął… runął – Twój fortepian! * (…)…

Mission News Theme by Compete Themes.