Press "Enter" to skip to content

Ostatni świdniccy miecznicy

Świdnicka księga statutów i porządków rzemieślniczych z okresu nowożytnego zawiera interesujący statut cechu, który przez kilka stuleci reprezentowany był na terenie naszego miasta, lecz obecnie…

Powiesili szlachcica

W jednej z XVI-wiecznych kronik miasta Świdnicy, która w formie rękopisu przechowywana jest obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie, opisany został przypadek szlachcica z okolic…

Konfiskata chleba

Jako, że Wielkanoc coraz bliżej… ciekawa informacja z tego okresu sprzed prawie 500 lat. Lata 1551-1552 zapisały się w historii Świdnicy jako okres wysokich cen…

Mission News Theme by Compete Themes.