Press "Enter" to skip to content

Jest kasa na zabytki

Spread the love

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznaniu dotacji w ramach pierwszego naboru programu „Ochrona zabytków”. Środki w wysokości 150 mln złotych zostaną przekazane na realizację 483 zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Ponad 3 miliony złotych przeznaczono na realizację prac przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu świdnickiego. Dofinansowanie przeznaczono na następujące zadania:

* 1.450.000 złotych – konserwacja elewacji zewnętrznych północnego i południowego ramienia transeptu oraz remontu dachu bazyliki pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

* 885.000 złotych – kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym katedry pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy

* 720.000 złotych – konserwacja i restauracja dwóch lóż w Hali Ślubów wraz z ich bardzo zniszczonym otoczeniem w Kościele Pokoju w Świdnicy

* 173.000 złotych – prace konserwatorskie i restauratorskie przy murze, odtworzenie stropów, okien, drzwi i pokrycia dachowego XIX-wiecznego wiatraka prochowego w Strzegomiu

* 90.000 złotych – kontynuacja remontu elewacji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach

* 53.000 złotych – remont elewacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie

Pieniądze na renowację i remonty zabytków przyznane zostały także przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W sumie 8.742.000 złotych podzielono między 70 wnioskodawców. Z terenu powiatu świdnickiego dofinansowano trzy projekty:

* 270.000 złotych – konserwacja ołtarza głównego w katedrze pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy

* 190.000 złotych – konserwacja loży cechowej poszewników w świdnickim Kościele Pokoju

* 70.000 złotych – remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Makowicach

5 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.