Press "Enter" to skip to content

Jest kasa na zabytki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o przyznaniu dotacji w ramach pierwszego naboru programu „Ochrona zabytków”. Środki w wysokości 150 mln złotych zostaną przekazane na…

Dotacje na zabytki

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 lutego przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Łącznie rozdysponowano 6 milionów złotych (szczegółowy podział…

Pieniądze na zabytki

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych…

Mission News Theme by Compete Themes.