Press "Enter" to skip to content

Bruk dla Kościoła Pokoju

Trwają prace remontowe jednej z głównych arterii komunikacyjnych Świdnicy – Alei Niepodległości. Informowaliśmy już, że pod warstwą bruku, jakim wyłożona była aleja w latach 30.…

Mission News Theme by Compete Themes.