Press "Enter" to skip to content

Honorowy Hałdaś!

Edward Hałdaś – regionalista i społecznik, człowiek, który uratował zabytkową wieżę widokową-pomnik w Bronówku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobromierz. Wyróżnienie to zostało mu przyznane…

Mission News Theme by Compete Themes.