Press "Enter" to skip to content

Spalenie Jeleniej Góry 1634 r.

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648), ze względu na jej długotrwałość, skalę operacji (zasięg terytorialny, liczebność zaangażowanych wojsk), wreszcie rozmiar zniszczeń, to konflikt, który tragicznie dotknął ziemie Śląska.…

Tragiczne 67 dni

Okres wojny trzydziestoletniej (1618-1648) przyniósł Śląskowi ogromne zniszczenia i straty. Wielokrotne przemarsze wojsk, walki, nakładane na miasta kontrybucje, przyczyniły się do spustoszenia ogromnych połaci tej…

Wycinki prasowe 1931 (cz. 3)

Kontynuujemy nasz cykl prezentacji wycinków prasowych sprzed kilkudziesięciu lat. Wcześniej opublikowaliśmy wybrane informacje z prasy wydawanej na Dolnym Śląsku tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej…

Mission News Theme by Compete Themes.