Press "Enter" to skip to content

Spalenie Jeleniej Góry 1634 r.

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648), ze względu na jej długotrwałość, skalę operacji (zasięg terytorialny, liczebność zaangażowanych wojsk), wreszcie rozmiar zniszczeń, to konflikt, który tragicznie dotknął ziemie Śląska.…

Mission News Theme by Compete Themes.