Press "Enter" to skip to content

XV-wieczny zabytek uratowany!

Wspaniałe, XV-wieczne sakramentarium ze Śmiałowic (powiat świdnicki) odzyskało dawną świetność. A wszystko dzięki niedawno zakończonym pracom renowacyjnym i konserwatorskim przeprowadzonym przez konserwatora Piotra Gerlasińskiego i…

331-letnia morwa

Chluba Śmiałowic i wspaniała „żywa” pamiątka historii – morwa biała, która w zeszłym roku uchwałą Rady Gminy Marcinowice (powiat świdnicki) została ustanowiona pomnikiem przyrody, znalazła…

Mission News Theme by Compete Themes.