Press "Enter" to skip to content

Odnaleźli parę z Książa

Dzięki współpracy pracowników podświebodzickiego zamku Książ z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej udało się odnaleźć przedwojenne fotografie modeli zaginionych rzeźb kobiety i mężczyzny, zdobiących pierwotnie fontanny…

Mission News Theme by Compete Themes.