Press "Enter" to skip to content

Śmierć rycerza

W lipcu mija 449 lat od wydarzeń, które wstrząsnęły XVI-wieczną Świdnicą. Były one tłem dla tlącej się od dłuższego czasu rywalizacji pomiędzy odgrywającym coraz większą…

Epidemie w Świdnicy

Epidemie groźnych chorób wielokrotnie zagrażały mieszkańcom Świdnicy. W XIV w. najstraszliwszą zarazą w Europie była tzw. „czarna śmierć” (epidemia dżumy), która w latach 1347-1350 pochłonęła…

Bolesławice 1761 rok

Umocniony obóz wojsk pruskich pod Bolesławicami W latach 1756-1763 w wielu krajach Europy toczyły się działania zbrojne zwane wojną siedmioletnią. Powstały wówczas dwa wrogie sobie…

Mission News Theme by Compete Themes.