Press "Enter" to skip to content

Czytelnicy piszą (18): Tajemnicze słupy

Spread the love

Napisał do nas Pan Stanisław Zabielski z prośbą o wyjaśnienie pewnej interesującej go kwestii:

Od dłuższego czasu intrygują mnie betonowe słupy stojące co kilkadziesiąt metrów na wzniesieniu terenu wzdłuż drogi od oczyszczalni ścieków, następnie obok stawów Hycel i Kozła, aż do potoku Wapienniczka przy ogródkach działkowych. Prostopadłościenne  betonowe słupy są bardzo solidne, o wysokości dochodzącej do 1,5 m i szerokości prawie 0,4 m. Przy niektórych zachowały się betonowe cembrowiny studzienek, z których znalazłem dwie nie zasypane (słychać przepływającą wodę w kanale). Nie wygląda to na słupy ogrodzeniowe (zbyt solidne). Raczej, ze względu na ich lokalizację wzdłuż skarpy wzniesienia, na jakieś umocnienia wału przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca. Również nie wiązałbym tych słupów z istniejącą kiedyś w okolicach stawu Hycel cegielnią Texas (zbyt duży obszar ich występowania). Uderzające jest to, że widoczny w terenie wał całkowicie pokrywa się z przebiegiem słupów betonowych. Wygląda na to, że częściowo ten sztuczny wał oraz naturalne wzgórze, zwane dawniej wzgórzem Wilhelma (Wilhelmshöhe), oddzielał polder zalewowy rzeki Bystrzycy od terenów uprawnych.  Tylko nie wiem jaką rolę spełniały te betonowe słupy i podziemne kanały z cembrowanymi studzienkami. Znalazłem w terenie 19 takich słupów betonowych na długości 1,5 km, tj. od terenu ŚPWiK do zakola cembrowanej Wapienniczki przy ogródkach działkowych.

Chciałbym zapytać, czy natknęli się Państwo na jakieś stare dokumenty lub mapy, które by wskazywały na czas powstania tych dziwnych i kosztownych obiektów (przed wojną, czy po po wojnie?) oraz wyjaśniały ich przeznaczenie. W ostatnich latach tereny te, za fabryką Colgate–Palmolive, są mocno przekształcane przez nawożenie ziemi i gruzu oraz niwelowane. Obawiam się, że część przedmiotowych słupów może ulec zniszczeniu i usunięciu. Podobny los może spotkać ten obszar, jak teren po dawnym pruskim magazynie prochu, później (do końca II wojny światowej) zbrojowni, przy ul Południowej, gdzie teraz buduje się osiedle szeregowców.

Ponieważ wzmiankowane słupy znajdują się między innymi na terenie Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zagadki do Andrzeja Przerwy z ŚPWiK, który z racji obowiązków służbowych ma nie tylko dostęp do starej, przedwojennej dokumentacji związanej z m.in. z profilem działalności firmy, ale także posiada dużą wiedzę, związaną z lokalizacją różnych artefaktów, miejsc, urządzeń hydrotechnicznych itp. na terenie miasta. Bez problemu też wyjaśnił sprawę tajemniczych słupów.

 – Niestety, chyba rozczaruję. Słupy o których mowa nie są żadnymi pozostałościami przedwojennej inwestycji, nie są też… zabytkowe. W tym miejscu przebiega kolektor ogólnospławny o średnicy 1600 mm, a wspomniane słupy znajdują się w miejscach komór ogólnospławnych. Betonowy kolektor został wybudowany w 1988 roku, a jego odbiór techniczny miał miejsce 19 grudnia 1988 r. – wyjaśnia Andrzej Przerwa.

Tym razem więc nasi Czytelnicy nie wpadli na trop tajemnicy z przeszłości naszego miasta. Niemniej zachęcamy do interesowania się przeszłością naszej małej Ojczyzny. A ślady po jej bogatej historii otaczają nas wszędzie. Czekamy na pytania od Państwa i sygnały o tym, co Państwo ciekawego zauważą. Postaramy się dotrzeć na miejsce lub wyjaśnić w miarę możliwości interesujące Państwa kwestie.

Andrzej Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

11 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.