Press "Enter" to skip to content

Saniami na wykład

Spread the love

Kiedy w roku 1869 założono w Strzegomiu Towarzystwo Naukowe jego zarząd zaczął organizować wykłady dla nie tylko swoich członków, ale także dla mieszkańców miasta.

Michael Anton Biermer – urodził się 18 października 1827 roku w Bambergu. Był wybitnym lekarzem internistą. Jako jeden z pierwszych opisał niedokrwistość złośliwą, tzw. chorobę Addisona-Biermera. Był absolwentem uniwersytetu w Würzburgu, który ukończył w 1851 roku. Habilitował się cztery lata później. Obejmował kolejno katedry medycyny w Bernie (1861), Zurychu (1867) i Wrocławiu (1871). W 1891 przeszedł na emeryturę ze względów zdrowotnych. Zmarł w wieku 65 lat 24 czerwca 1892 roku w w Schönbergu.

Początkowo były one prowadzone przez miejscowych nauczycieli ale z czasem zarząd zaczął zapraszać również znanych naukowców spoza miasta. Jednym z nich był znany wrocławski lekarz Michael Anton Biermer. Gdy zarząd Towarzystwa zwrócił się do profesora Biermer’a z prośbą o przyjazd od miasta i wygłoszenie referatu, ten zasugerował aby członkowie towarzystwa sami zaproponowali temat wykładu. I tutaj, według anonimowej relacji prasowej, zarząd miał duże problemy, ponieważ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszystkie wykłady musiały spełniać trzy kryteria: po pierwsze musiały mieć charakter naukowy, po drugie być ciekawe i po trzecie estetyczne (niem. sollen wissenschaftlich, unterhaltend und ästhetisch sein). Jednak według niektórych członków towarzystwa  medycyna była wprawdzie nauką, ale bliżej jej było do cechu niż czystej nauki. Jeśli chodzi o drugie kryterium to zdaniem wielu osób, medycyna jest ciekawa tylko dla hipochondryków. Najbardziej kwestionowano trzecie kryterium, bo uważano, że medycyna nie jest w ogóle estetyczna. Ostatecznie, mimo tych zastrzeżeń, zdecydowano się na temat, który w ówczesnych czasach miał duże znaczenia a mianowicie ochronę zdrowia, zwłaszcza wobec zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Tytuł wykładu brzmiał: O zapobieganiu zarażaniu się chorobami zakaźnymi (niem. Ueber Verhütung ansteckender Krankheiten). W rozważaniach redaktora gazety „Striegauer Blätter” ukrywającego się pod inicjałem „Fr”, na temat wyboru tematu referatu doktora Biermer’a pojawiła się bardzo interesująca opinia na temat roli medycyny wówczas i w przyszłości.

Jest ona aktualna również i dzisiaj, dlatego warto ją przytoczyć: W ostatnich czasach granice medycyny rozszerzyły się w ten sposób, że stara się nie tylko leczyć ale przede wszystkim zapobiegać chorobom i należy przyjąć, że będzie to zadaniem medycyny w przyszłości. Początki już zostały zrobione a perspektywy są obiecujące. W przyszłości lekarz będzie miał za zadanie tak działać aby jego klienci nie zachorowali (niem. Es ist daher in neuerer Zeit die Grenze der Medicin dadurch erweitert worden, daß man sich bemüht hat, nicht blos Krankheiten zu heilen, sondern sie zu verhüten, und es ist anzunehmen, daß dies die Medicin der Zukunft sein wird. Der Anfang hierzu ist bereits gemacht und die Perspective ist eine günstige. Die Zukunftsarzt wird die Aufgabe haben, bei seinen Clienten dahin zu wirken, daß sie nicht krank warden).

Hotel zum deutschen Kaiser w którym odbył się wykład dr. Biermera

Sam wykład odbył się z przeszkodami. Zapowiadany był na wtorek 18 stycznia 1876 roku w sali hotelu pana Luxa (późniejszy hotel zum deutschen Kaiser) o godzinie 20.30. Gdy w sali już zebrali się goście, przyszła wiadomość telegraficzna od profesora z Jaworzyny Śląskiej (Königszelt), że jego pociąg jest opóźniony o dwie godziny. Można wyobrazić sobie konsternację wśród zgromadzonych licznie w słuchaczy. Jednak za chwilę nadeszła druga depesza, w której wykładowca poinformował zebranych, że nie będzie czekał na opóźniony pociąg tylko wynajął  sanie i przyjedzie w ten sposób szybciej do Strzegomia.

Doktor Biermer przyjechał o godzinie 22 a jego wykład trwający ponad godzinę zakończył się burzliwymi oklaskami ze strony publiczności.

Dr Biermer pod koniec życia

Sam wykład doczekał się dokładnego omówienia w kolejnym numerze gazety. W swoim wykładzie doktor Biermer opowiedział najpierw jak  były postrzegane choroby zakaźne i ich przyczyny od starożytności po współczesność.  Jego zdaniem choroby zakaźne  należały do najważniejszych i najgroźniejszych wrogów ludzkości. Śmiertelność z ich powodu wzrastała z roku na rok i dlatego należało je zwalczać.

Następnie przedstawił najnowszy stan badań dotyczący tych chorób, a na koniec wyjaśnił zebranym w jaki sposób uniknąć zakażenia się. Według niego należało szczególną uwagę przywiązywać do czystości wody pitnej, uważać na spożywane posiłki, dbać o czystość ulic i kanalizacji. Dużą rolę, jego zdaniem,  miała odegrać policja sanitarna, która powinna kontrolować stan studni w mieście, wodociągów oraz kanalizacji. Opowiedział się również za kontrolą komunikacji, zwłaszcza w czasie epidemii cholery oraz za izolacją osób już chorych. Także w szkołach należało, jego zdaniem, kontrolować tych uczniów, których rodzeństwo było chore na choroby zakaźne.

Jak widać wiele z propozycji profesora Biermer’a z drugiej połowy XIX wiek jest aktualnych również i w naszych czasach.

Marek Żubryd

5 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.