Press "Enter" to skip to content

300 milionów lat temu…

Fundacja Via Salutis realizując projekt Mobilnej Akademii Nestora im. Krystyny Lasek zaprasza na spotkanie w Świebodzicach, poświęcone oczywiście historii. 11 lipca w Świebodzicach odbędą się…

Mission News Theme by Compete Themes.