Press "Enter" to skip to content

„Tak” konserwatora dla maszkaronów!

Spread the love

Jest postęp w sprawie inicjatywy Świdnickiego Portalu Historycznego i Fundacji Idea dotyczącej sprawie zabezpieczenia dwóch zabytków w postaci kamiennych głów (maszkaronów), które nie wiadomo jakim cudem zostały wmurowane w kwietniki przy domu działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Aronia” przy ulicy Westerplatte 110 w Świdnicy O sprawie pialiśmy tutaj: Kryptonim akcji: „maszkarony”, Akcja „maszkarony”: jest postęp”.

Maszkarony wmurowane w kwietniki przy domu działkowca

Przypomnijmy, że obie kamienne głowy mogące pochodzić nawet z późnego średniowiecza, wydobyte zostały z wysypiska przy ulicy Bystrzyckiej, gdzie zrzucano wywożony gruz z wieży ratuszowej, która zawaliła się w styczniu 1967 r. i wmurowane w kwietniki przy domu działkowca. Ponieważ powinny one wrócić na swoje miejsce tym bardziej, że wieża ratuszowa po kilkudziesięciu latach w końcu została odbudowana, oficjalnie zgłosiliśmy obie rzeźby jako znalezisko do Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji i Ochrony Zabytków, z wnioskiem o wydanie nakazu odkucia obu rzeźb z miejsca ich dotychczasowej ekspozycji przy domu działkowca i ze wskazaniem wieży ratuszowej – na podstawie wytycznych Urzędu – jako miejsca ich ewentualnego złożenia.

Informowaliśmy już także, że skontaktował się z nami wiceprezes ROD „Aronia” Mieczysław Olech, który stwierdził, że: – Nie widzę żadnego problemu z tym, aby obie rzeźby powróciły na swoje miejsce. Jeżeli taka będzie decyzja konserwatora, można je zabrać w każdej chwili. Moim zdaniem powinny się one znaleźć na wieży ratuszowej.

Chęć przejęcia maszkaronów i wyeksponowania ich wewnątrz wyraził także Jacek Piekunko,  prezes Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, które jest zarządcą wieży.

Pismo z WUOZ we Wrocławiu

Niedawno otrzymaliśmy natomiast odpowiedź na nasze zgłoszenie od Barbary Nowak-Obelindy, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, kopię pisma skierowanego do Delegatury WUOZ w Wałbrzychu W piśmie czytamy:

„W załączeniu przekazuję zgłoszenie Świdnickiego Portalu Historycznego i Fundacji IDEA w Świdnicy, dotyczące odnalezienia dwóch rzeźb kamiennych – maszkaronów, zlokalizowanych obecnie przy ulicy Westerplatte 110 w Świdnicy, wmurowanych w cementowe kwietniki przy elewacji głównej domu działkowca. Mogą one pochodzić z wieży ratusza w Świdnicy, która uległa zawaleniu w 1967 r.

W zgłoszeniu zawarta jest słuszna, moim zdaniem, sugestia by rzeźby wymontować z obecnego miejsca i wyeksponować w wieży ratuszowej.

Bardzo proszę o dokonanie wizjo lokalnej obiektu, wykonanie opisu i pomiarów obiektów, porozumienie się z obecnym użytkownikiem rzeźb w sprawie ich translokacji, ocenę sposobu i trudności ich demontażu i przekazanie wytycznych konserwatorskich i porozumienie z Fundacją w sprawach organizacyjnych.

Jednocześnie dziękuję inicjatorom za wykazanie wrażliwości wobec świdnickiego dziedzictwa kulturowego.”

Czekamy zatem na podjęcie działań przez wałbrzyską delegaturę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Andrzej Dobkiewicz

12 LIKES

2 komentarze

  1. MC MC 30 stycznia 2020

    Jak już wspominałem, jestem zdania, że głowy są fajne tam gdzie są. Jako kwietniki przy Domu Działkowca są oryginalną osobliwością. W gablocie będą tylko jednym z wielu eksponatów.

  2. Fabian Fabian 1 marca 2020

    Zgodzę się z Panem. Znajdują się w tym miejscu juz tyle lat. Gdyby ktoś ich tutaj nie zamontował zapewne nigdy nie zostałyby odnalezione. Z drugiej strony istenie obecnie niebezpieczeństwo, że mogą nagle zniknać…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.