Press "Enter" to skip to content

Kaźń jeńców – Abr Kdo 42 Königszelt

Spread the love

W historii Jaworzyny Śląskiej (powiat świdnicki) białą plamę stanowią wydarzenia z lat II wojny światowej. Czy w ówczesnym Königszelt istniała filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen? Jaki asortyment militarny produkowano w miejscowych zakładach Porzellanfabrik Königszelt A.G.? Co przewoziły pociągi odprawiane z Königszelt i Saarau, o których rosyjskie źródła mówią krótko c неизвестным грузом  – z nieznanym ładunkiem?

Stacja kolejowa w dawnym Königszelt, na którą przybywały transporty jeńców

To pytania, na które w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi. Dzięki dokumentacji przechowywanej w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku koło Moskwy, możemy jednak przybliżyć fakt istnienia w Jaworzynie Śląskiej komanda jenieckiego Arbeitsmommando 42 Königszelt. Podległe Stalagowi VIII E (308) Neuhammer (ob. Świętoszów, pow. bolesławiecki), skupiało jeńców sowieckich i funkcjonowało w latach 1941-1942 (być może dłużej ?). Jak potwierdza zachowana dokumentacja obozowa tzw. Abr Kdo 42 Königszelt, powstało w tym samym czasie co kolejne w numeracji Abr Kdo 43 Ingramsdorf (ob. Imbramowice, gm. Żarów, pow. świdnicki). Przynajmniej dwukrotnie ze Stalagu VIII E (308) wyruszyły kolejowe transporty z jeńcami, które tego samego dnia dotarły do Jaworzyny Śląskiej i Imbramowic (3 i 28 października 1941 roku).

Przechowywane w podmoskiewskim archiwum karty obozowe Stalagu VIII E (308) Neuhammer, poświadczają pobyt w Jaworzynie Śląskiej co najmniej 55 sowieckich jeńców wojennych, którzy pracowali tutaj w latach 1941-1942. Wszystkie karty obozowe opatrzone zostały na awersie stemplem Stalagu 308 (VIII E) Neuhammer. Ponadto awers każdej karty zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wyznanie, imię ojca, nazwisko rodowe matki, narodowość, stopień wojskowy, jednostka i specjalizacja wojskowa, stan cywilny i rodzinny, wzrost i kolor włosów (nie wszystkie rubryki były wypełniane), odcisk palca oraz bardzo rzadko fotografię jeńca z zawieszoną na szyi tabliczką opatrzoną nadanym numerem obozowym (czasami trzymana przez jeńca przed sobą w dłoniach). Rewers z kolei zawiera miejsce na adnotacje: szczepienia i choroby, pobyt w szpitalu obozowym z datami, nazwa komanda pracy z datą przeniesienia/rozpoczęcia pracy i jej zakończenia/wykreślenia ze stanu osobowego.

Jedna z zachowanych kart obozowych…

Na podstawie wpisów obozowych wiadomo, że w dniu 3 października 1941 roku ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer, przetransportowano do komanda pracy nr 42 w Jaworzynie Śląskiej (Abr Kdo 42 Königszelt) grupę 19 jeńców sowieckich (nr obozowe 3632, 4422, 19755, 19758, 22287 oraz 28384 – …- 28622). Spośród tej grupy zmarli: w październiku 1941 roku – 12 jeńców (w dniach od 7 do 31.10.1941 r.), w listopadzie 1941 roku – 4 jeńców (w dniach od 12 do 28.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 1 jeniec (29.12.1941 r.), w 1942 roku – 2 jeńców (31.01. i 12.05.1942 r.). Dziesięciu zmarłych pochowano w Jaworzynie Śląskiej na miejscowym cmentarzu (lub przy zewnętrznej stronie cmentarnego muru cmentarnego ?, podobnie jak w Imbramowicach i Pastuchowie). W dokumentacji wymieniono jedynie numery ich grobów: 3, 4, 5, 6, 7 oraz dalszych pięć bez podanej numeracji. Miejsca pochówku kolejnych pięciu jeńców to: Świętoszów (2 osoby), Kostrzyn-Drzewice (1 osoba), Markt-Pongau (2 osoby). W przypadku czterech jeńców miejsce ich spoczynku pozostaje nieznane. Wiadomo natomiast, że w listopadzie 1941 roku jeden z jeńców (nr 19755), został przeniesiony do Kdo 30 Nordhausen, gdzie zmarł 28 listopada 1941 roku. Inny jeniec został wykreślony (przeniesiony; miejsce nieznane) ze stanu osobowego 4 listopada 1941 roku. Zmarł 12 maja 1942 roku.

Kolejni jeńcy ze Stalagu VIII E (308), dotarli do Jaworzyny Śląskiej w dniu 14 października 1941 roku. Wówczas przetransportowano grupę 21 jeńców sowieckich o numerach od 38546 do 38585. Spośród tej grupy zmarli: w listopadzie 1941 roku – 7 jeńców (w dniach od 8 do 25.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 5 jeńców (w dniach od 7 do 31.12.1941 r.), w 1942 roku – 8 jeńców (od 14.01. do 24.06.1941 r.). W przypadku jednej osoby data śmierci pozostaje nieznana. Pięciu zmarłych pochowano w Jaworzynie Śląskiej (nr grobów 11, 12, 13, 16, 18). Miejsca pochówku kolejnych czterech jeńców to: Świętoszów (2 osoby), Kostrzyn-Drzewice (1 osoba), Żagań (1 osoba). W przypadku dwunastu jeńców, miejsce ich spoczynku pozostaje nieznane. Wiadomo natomiast, że 4 listopada 1941 roku dziewięciu jeńców zostało wykreślonych (przeniesionych; miejsce nieznane) ze stanu osobowego, dalszych czterech w dniu 18 listopada 1941 roku. Z kolei jeniec nr 38579, został w dniu 3 grudnia 1941 roku przeniesiony do Stalagu VIII C Sagan (ob. Żagań). Zmarł 19 grudnia tego samego roku. Z zapisu w karcie obozowej wynika także, że jeniec nr 38582, został 11 lutego 1941 roku przeniesiony z Jaworzyny Śląskiej do kdo Nr 3301 Bad Salzbrunn (ob. Szczawno Zdrój), skąd uciekł 5 maja 1943 roku. Został schwytany i w dniu 22 maja 1943 roku osadzony w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Data jego śmierci pozostaje nieznana.

… i kolejna…

Następny transport jeńców do Jaworzyny Śląskiej miał miejsce w dniu 28 października 1941 roku. Wówczas do Abr Kdo 42 Königszelt trafiło co najmniej 9 jeńców sowieckich opatrzonych numerami od 51729 do 51753. Spośród tej grupy zmarli: w listopadzie 1941 roku – 3 jeńców (15., 26., 27.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 1 jeniec (19.12.1941 r.), w 1942 r. – 2 jeńców (24.06. i 17.09.1942 r.). Zmarli zostali pochowani w: Jaworzyna Śląska – 1 osoba (grób nr 14), Świętoszów – 1 osoba, Görlitz – 1 osoba, Kostrzyn-Drzewice – 1 osoba, Strzegom – 1 osoba, miejsce nieznane – 1 osoba. Trzech jeńców zostało wykreślonych (przeniesionych; miejsce nieznane) w dniu 18 listopada 1941 roku. Dalszych trzech jeńców przeniesiono w dniu 11 lutego 1942 roku do komanda nr 3301 Bad Salzbrunn. Obaj zmarli w tym samym roku.

Ostatni znany transport sowieckich jeńców ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer do Jaworzyny Śląskiej miał miejsce w dniu 4 listopada 1941 roku. Wówczas do Abr Kdo 42 przywieziono grupę co najmniej 9 jeńców z nadanymi numerami obozowymi 52722 i od 54078 do 54154). Spośród tej grupy zmarli: w listopadzie 1941 roku – 2 jeńców (13 i 23.11.1941 r.), w grudniu 1941 roku – 3 jeńców (4., 7., 10.12.1941 r.), w 1942 roku – 2 jeńców (6.02. i 25.11.1942 r.). W przypadku jednej osoby brak jest informacji o dacie śmierci. Trzech zmarłych pochowano w Jaworzynie Śląskiej (groby nr 15, 17, 19). Kolejnych dwóch w Świętoszowie i Żaganiu. Miejsca spoczynku dalszych czterech osób pozostają nieznane. Wiadomo natomiast, że w dniu 18 listopada 1941 roku pięciu jeńców zostało wykreślonych i przeniesionych z Jaworzyny Śląskiej w inne nieznane miejsce. Z kolei jeniec nr 54078, został w dniu 5 grudnia 1941 roku przeniesiony do Stalagu VIII C Sagan. Zmarł 10 grudnia tego samego roku.

Z dokumentacji obozowej wynika, że między 3 października a 4 listopada 1941 roku ze Stalagu VIII E (308) Neuhammer przetransportowano do Jaworzyny Śląskiej co najmniej 55 jeńców sowieckich (liczba obecnie ustalona). Dziewiętnastu jeńców zmarło i zostało pochowanych w Jaworzynie Śląskiej (groby oznaczone nr od 1 do 19). Dokładna lokalizacja jenieckich mogił pozostaje na chwilę obecną nieznana, podobnie jak lokalizacja baraku/baraków komanda nr 42 oraz rodzaj wykonywanej przez jeńców pracy (kolej, żwirownia lub inne prace?). Komando 42 Königszelt pracowało od 3 października 1941 roku (pierwszy transport jeńców), do co najmniej zimy 1942 roku (ustalona data śmierci jednego z jeńców 25.11.1942 r.).

Nadmienić warto, że przywiezieni do Jaworzyny jeńcy sowieccy trafili do niewoli niemieckiej głównie w trwających od 22 czerwca do 3 lipca walkach odnotowanych w literaturze historycznej jako bitwa białostocko-mińska, Armia Czerwona straciła wówczas 4.799 czołgów, 9.427 dział, 1.669 samolotów oraz 420.000 żołnierzy z czego ponad 300.000 wzięto do niewoli. Dalszych 300.000 jeńców, którzy trafili do niewoli niemieckiej, przyniosła trwająca od 6 lipca do 5 sierpnia tzw. bitwa pod Smoleńskiem. Podczas tych wielkich starć, pojmana została większość żołnierzy radzieckich (22.06.1941 – 30.08.1941 r.), którzy trafili do Stalagu VIII E (308) w Świętoszowie, a następnie do Abr Kdo 42 Königszelt i Abr Kdo 43 Ingramsdorf.

Jeńcy przebywający w Jaworzynie Śląskiej trafili do niewoli w następujących miejscach: Mińsk (Białoruska SRR) – 7, Wołkowysk (Białoruska SRR) – 3, Rawa-Ruska (Ukraińska SRR) – 2, Smoleńsk (Rosyjska FSRR) – 3, Leningrad (Rosyjska FSRR) – 2, Żłobin (Białoruska SRR) – 3, Poczep (Rosyjska FSRR) – 5, Rohaczew (Białoruska SRR) – 2, Disna (Białoruska SRR) – 2, Mohylew (Białoruska SRR) – 2, Małoryta (Białoruska SRR) – 1, Dzierżyńsk (Rosyjska FSRR) – 1, Puchowicze (Białoruska SRR) – 1, Horodyszcze (Ukraińska SRR) – 1, Stołpce (Białoruska SRR) – 1, Orsza (Białoruska SRR) – 1, Czausy (Białoruska SRR) – 1, Rosław (Rosyjska FSRR) – 1, Żytomierz (Ukraińska SRR) – 1, Bielica (Białoruska SRR) – 2, Belitsk (Rosyjska FSSR) – 1, Jelnia (Rosyjska FSSR) – 1, Wyrica (Rosyjska FSRR) – 1, Biełaja (Białoruska SRR) – 1, Newel (Rosyjska FSRR) – 1, Puszkino (Rosyjska FSRR) – 1, Zamsza (Rosyjska FSRR) – 1, miejsce nieznane – 6.

Numery obozowe i personalia jeńców z Abr Kdo 42 Königszelt (Jaworzyna Śl.)

Nr 3632 – Stepan Dmitriewicz Rugalski; Nr 4422 – Iwan Gierasimowicz Gawriljuk; Nr 19755 – Roman Iosifowicz Szewcow; Nr 19758 – Iosif Daniłowicz Małdrik; Nr 22287 – Maxim Grigoriewicz Kandraszonek; Nr 28384 – Iwan Aleksandrowicz Lipatow; Nr 28394 – Iwan Władimirowicz Worobjew;Nr 28395 – Iwan Siergiejewicz Siergiejew; Nr 28402 – Antoni Iwanowicz Czuczko; Nr 28404 – Michaił Afanasjewicz Dudin; Nr 28411 – Piotr Andriejewicz Kołowanow; Nr 28424 – Konstantyn Wasiliewicz Zatelanin; Nr 28449 – Aleksiej Grigoriewicz Nikitin; Nr 28451 – Dmitrij Andriejewicz Bakariew; Nr 28452 – Borys Kononowicz Zacharow; Nr 28573 – Aleksandr Stiepanowicz Lebiediew; Nr 28585 – Boris Iwanowicz Jasnow; Nr 28610 – Anatolij Leonidowicz Sinełcznikow; Nr 28622 – Paweł Michajłowicz Bielajew; Nr 38446 – Władimir Andriejewicz Syrojechin; Nr 38449 – Siemion Iwanowicz Jaszakin; Nr 38450 – Aleksandr Wasiliewicz RadziwonowNr 38452 – Piotr Fiodorowicz Biezrodnow; Nr 38454 – Stepan Timofiejewicz Czernow; Nr 38556 – Iwan Aleksiejewicz Blinow; Nr 38558 – Grogorij Fiodorowicz Tabajew; Nr 38560 – Michaił Osipowicz Anikiejew; Nr 38564 – Fiodor Filimonowicz Karawdin; Nr 38566 – Konstantin Fiodorowicz Pantelejew; Nr 38567 – Iwan Michajłowicz Pupow; Nr 38568 – Iwan Grigoriewicz Prokopiew; Nr 38570 – Nikołaj Nikołajewicz Malczow; Nr 38571 – Michaił Jakowlewicz Fiedosiejenkow; Nr 38573 – Jewsiej Jewstigniejewicz Pietrow; Nr 38574 – Andriej Klimowicz Burdin; Nr 38575 – Iwan Konstantinowicz Szamietkin; Nr 38579 – Konstantin Nikołajewicz Orceszew; Nr 38582 – Grigorij Stiepanowicz Kuzkin; Nr 38584 – Iwan Piotrowicz Kachow; Nr 38585 – Michaił Nikiforowicz Zacharow; Nr 51729 – Michaił Grigoriewicz Zaborow; Nr 51740 – Aleksandr Wasiliewicz Dedogruk; Nr 51741 – Paweł Nikołajewicz Jermakow; Nr 51743 – Piotr Wasiliewicz Wasiliew; Nr 51744 – Nikita Wasiliewicz Bucharow; Nr 51753 – Piotr Trofimowicz Czernjakow; Nr 52722 – Iwan Michajłowicz Kralow; Nr 54078 – Konstantin Pawłowicz Aloszin; Nr 54084 – Leonid Siergiejewicz Zajcew; Nr 54085 – Andriej Fiodorowicz Szemrin; Nr 54086 – Timofiej Wasiliewicz Rudomietow; Nr 54087 – Gieorgij Wiktorowicz Tokariew; Nr 54090 – Siemion Siemionowicz Maczkow; Nr 54153 – Michaił Piotrowicz Urbiszew; Nr 54154 – Aleksandr Nikołajewicz Konimarow.

Dane  jeńców sowieckich z Abr Kdo 42 Königszelt (Jaworzyna Śląska)

1. Imię i nazwisko: Stepan Dmitriewicz Rugalski; Data urodzenia: 5.01.1913 r.; Miejsce urodzenia: obwód lwowski; Stopień wojskowy: szeregowy; jednostka wojskowa: nieznana; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 24.06.1941 r., miejsce nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 3632; Data śmierci: 10.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śl. (rząd 1, grób 3)

2. Imię i nazwisko: Iwan Gierasimowicz Gawriljuk; Data urodzenia: __.__.1921 r., Miejsce urodzenia: rejon Akmola (Kazachska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 284. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 7.06.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 4422; Data śmierci:13.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 7)

3. Imię i nazwisko: Roman Iosifowicz Szewcow; Data urodzenia: __.__.1907 r.; Miejsce urodzenia: obwód lwowski (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznana; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.06.1941 r., Rawa-Ruska (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), 6.11.1941 r. przeniesiony do Kdo 30 Nordhausen; Numer obozowy: 19755; Data śmierci: 28.11.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

4. Imię i nazwisko: Iosif Daniłowicz Małdrik; Data urodzenia: 14.03.1909 r., Miejsce urodzenia: obwód lwowski, rejon Rawa-Ruska, Pogaresko (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznana; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 23.06.1941 r., rejon Rawa-Ruska, obwód lwowski (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 19758; Data śmierci: 13.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

5. Imię i nazwisko: Maxim Grigoriewicz Kandraszonek; Data urodzenia: __.__.1917 r.; Miejsce urodzenia: obwód poleski (Białoruska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy (radiooperator); Jednostka wojskowa: 34. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.06.1941 r. Małoryta (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 22287; Data śmierci: 7.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

6. Imię i nazwisko: Iwan Aleksandrowicz Lipatow; Data urodzenia: 7.09.1921 r.; Miejsce urodzenia: obwód jarosławski, Korbowo (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 93/50 pułk samochodowy (5. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28384; Data śmierci: 28.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska 

7. Imię i nazwisko: Iwan Władimirowicz Worobjew; Data urodzenia: __.07.1911 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 444. pułk strzelecki (II. Batation, 6. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.07.1941 r., Dzierżyńsk; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28394; Data śmierci: 12.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (grób 6)

8. Imię i nazwisko: Iwan Siergiejewicz Siergiejew; Data urodzenia: 4.08.1906 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 444. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28395; Data śmierci: 29.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

9. Imię i nazwisko: Antoni Iwanowicz Czuczko; Data urodzenia: 18.01.1919; Miejsce urodzenia: Kraj Krasnodarski, Chutor Lewczenko (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 48. pułk kawalerii (3. szwadron); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Wołkowysk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28402; Data śmierci: 31.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Markt-Pongau (ob. Sankt Johann im Pongau – Austria) 

10. Imię i nazwisko: Michaił Afanasjewicz Dudin; Data urodzenia: 15.07.1920 r.; Miejsce urodzenia: obwód kirowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 96/66 pułk strzelecki (7. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 8.07.1941 r., Puchowicze (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28404; Data śmierci: 8.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska 

11. Imię i Nazwisko: Piotr Andriejewicz Kołowanow; Data urodzenia: 15.07.1920 r.; Miejsce urodzenia: obwód riazański (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 86/41 pułk piechoty zmotoryzowanej (II. batalion, 2. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Horodyszcze (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28411; Data śmierci: 12.11.1941 r.: Miejsce pochówku: nieznane

12. Imię i nazwisko: Konstantyn Wasiliewicz Zatelanin; Data urodzenia: __.03.1922 r.; Miejsce urodzenia: obwód rostowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 30/63 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 2.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), później wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 28424; Data śmierci: 31.01.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag III C Alt-Drewitz (ob. Kostrzyn-Drzewice)

13. Imię i nazwisko: Aleksiej Grigoriewicz Nikitin; Data urodzenia: 11.02.1921 r.; Miejsce urodzenia: Fiedorowka; Stopień wojskowy szeregowy; Jednostka wojskowa: 16. batalion budowlany; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 28449; Data śmierci: 12.05.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane 

14.  Imię i nazwisko: Dmitrij Andriejewicz Bakariew; Stopień: starszy sierżant; Data urodzenia: __.__.1919 r.; Miejsce urodzenia: Czuwaszja, M. Karmali (Czuwaska ASRR) Stopien wojskowy: podoficer; Jednostka wojskowa: 261. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 3.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28451; Data śmierci: 24.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

15. Imię i nazwisko: Borys Kononowicz Zacharow; Data urodzenia: __.__.1914 r.; Miejsce urodzenia: obwód leningradzki (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 261. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.06.1941 r., Wołkowysk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28452; Data śmierci: 12.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 5)

16. Imię i nazwisko: Aleksandr Stiepanowicz Lebiediew; Data urodzenia: __.09.1920 r.; Miejsce urodzenia: Czeboksary, Czuwaszja (Czuwaska ASRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 62. pułk artylerii (2. bateria); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28573; Data śmierci: 22.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska

17. Imię i nazwisko: Boris Iwanowicz Jasnow; Data urodzenia: __.09.1921 r.; Miejsce urodzenia: Istra, obwód moskiewski (Rosyjska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 18/25 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.06.1941 r., Stołpce (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), później wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 28585; Data śmierci: 29.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

18. Imię i nazwisko: Anatolij Leonidowicz Sinełcznikow; Data urodzenia: 30.12.1921 r.; Miejsce urodzenia: Materinka (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 200. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 4.07.1941 r., Mińsk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28610; Data śmierci: 11.10.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 4)

19. Imię i nazwisko: Paweł Michajłowicz Bielajew; Data urodzenia: 6.06.1921 r.; Miejsce urodzenia: obwód kirowski, Wilma (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 31/31 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: __.07.1941 r., Wołkowysk (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 28622; Data śmierci: 15.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Markt-Pongau (ob. Sankt Johann im Pongau – Austria)

20. Imię i nazwisko: Władimir Andriejewicz Syroiechin; Data urodzenia: 15.07.1911 r.; Miejsce urodzenia: Sochacznicha; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 412. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 10.08.1941 r., Smoleńsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), później wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38546; Data śmierci: 15.11.1941 r; Miejsce pochówku: nieznane

21. Imię i nazwisko: Siemion Iwanowicz Jaszakin; Data urodzenia: 15.03.1911 r.; Miejsce urodzenia: Bima (Tatarska (ASRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 127. pułk strzelecki (3. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 23.07.1941 r., Orsza (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); Numer obozowy: 38549; Data śmierci: __.06.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

22. Imię i nazwisko: Aleksandr Wasiliewicz Radziwonow; Data urodzenia: 13.08.1913 r.; Miejsce urodzenia: Kondakowka; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 580. pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 13.08.1941 r., Żłobin (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer;  Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38550; Data śmierci: 7.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

23. Imię i nazwisko: Piotr Fiodorowicz Biezrodnow; Data urodzenia: __.__.1907 r.; Miejsce urodzenia: obwód kujbyszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 436. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.); 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38552; Data śmierci: 16.11.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

24. Imię i nazwisko: Stepan Timofiejewicz Czernow; Data urodzenia: 17.05.1906 r.; Miejsce urodzenia: obwód kujbyszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk piechoty; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 28.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 3.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38554; Data śmierci: 25.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

25. Imię i nazwisko: Iwan Aleksiejewicz Blinow; Data urodzenia: 30.05.1907 r.; Miejsce urodzenia: Efino, obwód kostromski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 786. pułk strzelecki (5. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 30.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38556; Data śmierci: 8.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 11)

26. Imię i nazwisko: Grogorij Fiodorowicz Tabajew; Data urodzenia: 15.12.1910 r.; Miejsce urodzenia: Donszino, obwód kostromski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 540. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 4.09.1941 r., Smoleńsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38558; Data śmierci: 20.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 18)

27. Imię i nazwisko: Michaił Osipowicz Anikieiew; Data urodzenia: __.__.1910 r.; Miejsce urodzenia: nieznane; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 374. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 14.08.1941 r., Smoleńsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38560; Data śmierci: 17.01.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

28. Imię i nazwisko: Fiodor Filimonowicz Karawdin; Data urodzenia: __.04.1909 r.; Miejsce urodzenia: Masli; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 27.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38564; Data śmierci: 24.06.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

29. Imię i nazwisko: Konstantin Fiodorowicz Pantelejew; Data urodzenia: __.__.1912 r.; Miejsce urodzenia: Nowo-Iwanowka, obwód tarnopolski (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 633. pułk artylerii (3. bateria); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 7.06.1941 r., Czausy (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38566; Data śmierci: 1.05.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag III C Alt-Drewitz (ob. Kostrzyn-Drzewice)

30. Imię i nazwisko: Iwan Michajłowicz Pupow; Data urodzenia: 14.09.1907 r.; Miejsce urodzenia: Wiskol, obwód kurski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 516. pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 6.08.1941 r., Rosław, obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38567; Data śmierci: 1.05.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

31. Imię i nazwisko: Iwan Grigoriewicz Prokopiew; Data urodzenia: 4.02.1917 r.; Miejsce urodzenia: obwód kirowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 37/61 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 2.7.1941 r., Mohylew (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38568; Data śmierci: 9.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

32. Imię i nazwisko: Nikołaj Nikołajewicz Malczow; Data urodzenia: __.__.1919 r.; Miejsce urodzenia: Karabasz, obwód czelabiński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 47/89 pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.07.1941 r., Mohylew (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38570; Data śmierci: 22.01.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag VIII C Sagan (ob. Żagań)

33. Imię i nazwisko: Michaił Jakowlewicz Fiedosiejenkow; Data urodzenia: 8.02.1899 r.; Miejsce urodzenia: Gawriłow-Jam, obwód jarosławski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 874. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.07.1941 r., Disna, obwód witebski (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38571; Data śmierci: 14.01.1942; Miejsce pochówku: nieznane

34. Imię i nazwisko: Jewsiej Jewstigniejewicz Pietrow; Data urodzenia: 22.06.1897 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 874. pułk strzelecki (6. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941 r., Poczep (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38573; Data śmierci: 31.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 16)

35. Imię i nazwisko: Andriej Klimowicz Burdin; Data urodzenia: __.__.1900 r.; Miejsce urodzenia: Wonuszino; Stopień wojskowy szeregowy: jednostka wojskowa: 1890. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941, nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38574; Data śmierci: 1.06.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

36. Imię i nazwisko: Iwan Konstantinowicz Szamietkin; Data urodzenia: __.__.1900 r.; Miejsce urodzenia: Szuszewo, obwód kostromski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 874. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 5.07.1941 r., nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38575; Data śmierci: 10.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 12)

37. Imię i nazwisko: Konstantin Nikołajewicz Orceszew; Data urodzenia: __.__.1905 r.; Miejsce urodzenia: Smyszlajewka; Stopień woskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 659. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 8.08.1941 r., Disna, obwód witebski (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), wykreślony/przeniesiony, 3.12.1941 w Stalagu VIII C Sagan; Numer obozowy: 38579; Data śmierci: 19.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

38. Imię i nazwisko: Grigorij Stiepanowicz Kuzkin; Stopień wojskowy: szeregowy; Data urodzenia: 18.10.1912 r.; Miejsce urodzenia: Starobajewo; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 286. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 7.10.1941 r., Żytomierz (Ukraińska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer;  Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 11.02.1942 wykreślony/przeniesiony do Kdo Nr. 3301 Salzbrunn, Krs. Waldenburg, 5.05.1943 ucieczka z komanda (ujęty), 22.05.1943 r. w KL Gross-Rosen; Numer obozowy: 38582; Data śmierci: nieznana (KL Gross-Rosen); Miejsce pochówku: nieznane

39. Imię i nazwisko: Iwan Piotrowicz Kachow; Data urodzenia: __.__.1911 r.; Miejsce urodzenia: obwód kujbyszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 154. pułk artylerii; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 17.08.1941 r., Żłobin (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.); Numer obozowy: 38584; Data śmierci: 11.11.1941 r; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 13)

40. Imię i nazwisko: Michaił Nikiforowicz Zacharow; Data urodzenia: __.__.1909 r.; Miejsce urodzenia: Birjuczowka, obwód kujbuszewski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy (sanitariusz); Jednostka wojskowa: 437. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 17.09.1941 r., Żłobin (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 4.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 38585; Data śmierci: 23.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

41. Imię i nazwisko: Michaił Grigoriewicz Zaborow; Data urodzenia: __.__.1911 r.; Miejsce urodzenia: Żukowka, obwód briański (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 615. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 16.08.1941 r., Żłobin (Białoruska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 14.10.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 51729; Data śmierci: 27.11.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

42. Imię i nazwisko: Aleksandr Wasiliewicz Dedogruk; Data urodzenia: 22.10.1907 r.; Miejsce urodzenia: Jekatierinowka, obwód saratowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 221. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 16.08.1941 r., Rohaczew, obwód homelski (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.); Numer obozowy: 51740; Data śmierci:15.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 14)

43. Imię i nazwisko: Paweł Nikołajewicz Jermakow; Data urodzenia: __.09.1904 r.; Miejsce urodzenia: Podbieriezki, obwód kirowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 1010. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.08.1941 r., N. Bielica (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), 11.02.1942 przeniesiony do Kdo Nr. 3301 Salzbrunn, Krs. Waldenburg, 14.08.1942 wykreślony, od 26.08.1942 w Kdo Nr 264 Hermsdorf (Stalag VIII A Görlitz), 2.09.1942 wykreślony; Numer obozowy: 51741; Data śmierci: 17.09.1942 r.; Miejsce pochówku: Stalag VIII A Görlitz (Zgorzelec)

44. Imię i nazwisko: Piotr Wasiliewicz Wasiliew; Data urodzenia: 29.06.1905 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk piechoty; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.09.1941 r., Belitsk (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), wykreślony/przeniesiony 18.11.1941; Numer obozowy: 51743; Data śmierci: 19.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Stalag III C Alt-Drewitz (ob. Kostrzyn-Drzewice)

45. Imię i nazwisko: Nikita Wasiliewicz Bucharow; Data urodzenia: 10.10.1902 r.; Miejsce urodzenia: obwód smoleński, Trostjanka (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 3. pułk strzelecki (8. kompania); Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.08.1941 r., Bielica (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), wykreślony/przeniesiony 18.11.1941; Numer obozowy: 51744; Data śmierci: 26.11.1941 r; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

46. Imię i nazwisko: Piotr Trofimowicz Czernjakow; Data urodzenia: 20.06.1907 r.; Miejsce urodzenia: Mała Strownia; Stopień wojskowy: podoficer (kapral); Jednostka wojskowa: nieznany pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 25.08.1941 r., Rohaczew (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 28.10.1941 r.), 11.02.1942 wykreślony/przeniesiony do Kdo Nr 3301  Salzbrunn, Krs. Waldenburg, 24.06.1942 r. wykreślony/przeniesiony do Lazaret Striegau; Numer obozowy: 51753; Data śmierci: 24.06.1942 r.; Miejsce pochówku: Striegau (ob. Strzegom)

47. Imię i nazwisko: Iwan Michajłowicz Kralow; Data urodzenia: 15.09.1907 r.; Miejsce urodzenia: Łużki, obwód leningradzki (Rosyjska FSSR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: nieznany pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: __.09.1941 r., Jelnia, obwód smoleński (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 52722; Data śmierci: 10.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 17)

48. Imię i nazwisko: Konstantin Pawłowicz Aloszin; Data urodzenia: 21.05.1906 r.; Miejsce urodzenia: obwód niżnonowogrodzki (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy: Jednostka wojskowa: 541. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 12.08.1941 r., Wyrica, obwód leningradzki (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony, 3.12.1941 w Stalagu VIII C Sagan; Numer obozowy: 54078; Data śmierci: nieznana; Miejsce pochówku: nieznane

49. Imię i nazwisko: Leonid Siergiejewicz Zajcew; Data urodzenia: __.__.1916 r.; Miejsce urodzenia: Pianda; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 402. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 15.09.1941 r., Leningrad (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 54084; Data śmierci: 23.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 15)

50. Imię i nazwisko: Andriej Fiodorowicz Szemrin; Data urodzenia: 2.11.1905 r.; Miejsce urodzenia: Noworożdziestwienskaja (Rosyjska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 613. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 24.07.1941 r., Biełaja (Białoruska SRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 54085; Data śmierci: 13.11.1941 r.; Miejsce pochówku: Neuhammer (ob. Świętoszów)

51. Imię i nazwisko: Timofiej Wasiliewicz Rudomietow; Data urodzenia: 21.03.1909 r.; Miejsce urodzenia: Karelo-fińska SRR; Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 282. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 9.12.1941 r., Leningrad (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54086; Data śmierci: 25.01.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

52. Imię i nazwisko: Gieorgij Wiktorowicz Takariew; Data urodzenia: 4.04.1911 r.; Miejsce urodzenia: obwód czelabiński (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy; Jednostka wojskowa: 4541. pułk artylerii przeciwlotniczej; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 22.07.1941 r., Newel (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer;  Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54087; Data śmierci: 6.02.1942 r.; Miejsce pochówku: nieznane

53. Imię i nazwisko: Siemion Siemionowicz Maczkow; Data urodzenia: 18.04.1910 r.; Miejsce urodzenia: Szalimowo, obwód wołogodzki (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 462. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: nieznana, Puszkino (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54090; Data śmierci: 7.12.1941 r.; Miejsce pochówku: Stalag VIII C Sagan (ob. Żagań)

54. Imię i nazwisko: Michaił Piotrowicz Urbiszew; Data urodzenia: 23.05.1911 r.; Miejsce urodzenia: Panino, obwód dobrowski (Rosyjska FSRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 262. pułk strzelecki; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 15.09.1941 r., nieznane; Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.); Numer obozowy: 54153; Data śmierci: 1.10.1942 r.; Miejsce pochówku: Königszelt – Jaworzyna Śląska (rząd 1, grób 19)

55. Imię i nazwisko: Aleksandr Nikołajewicz Konimarow; Data urodzenia: 11.12.1913 r.; Miejsce urodzenia: Pokrowskoje (Ukraińska SRR); Stopień wojskowy: szeregowy; Jednostka wojskowa: 235. oddział sanitarny; Data i miejsce wzięcia do niewoli: 29.08.1941 r., Zamsza (Rosyjska FSRR); Obóz: Stalag VIII E (308) Neuhammer; Komando robocze: Arb. Kdo. 42 Königszelt (od 4.11.1941 r.), 18.11.1941 wykreślony/przeniesiony; Numer obozowy: 54154; Data śmierci: 4.12.1941 r.; Miejsce pochówku: nieznane

Bogdan Mucha (Żarowska Izba Historyczna)

11 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.