Press "Enter" to skip to content

Odbudowują altanę!

Spread the love

Za cztery lata jeden ze świdnickich zabytków będzie obchodził 150. rocznicę powstania. Właśnie rozpoczęła się inwestycja związana z odbudową zabytkowej altany w parku Młodzieżowym w Świdnicy, popularnie zwanej przez mieszkańców wieżyczką widokową.

Altana około 1914 r.

O historii tego urokliwego miejsca pisaliśmy obszernie tutaj: Tylko 5 lat do… 150 lat. Przypomnijmy tylko, że altana powstała w 1875 roku z inicjatywy radnego miejskiego, podpułkownika Riebla, wielkiego zwolennika zakładania parków i ogrodów w miejscu sukcesywnie rozbieranych od 1866 roku umocnień dawnej, fryderycjańskiej twierdzy świdnickiej. To dzięki Rieblowi Świdnica jest dziś otoczona pierścieniem parków, które czynią z niego „zielone miasto”. Altana na pamiątkę i w hołdzie podpułkownikowi nazwana została Wzniesieniem Riebla (niem. Riebelshöhe).

W miejscu, gdzie wzniesiono altanę w okresie twierdzy znajdowała się tzw. Flesza Ceglana, element obronny twierdzy świdnickiej, wznoszonej od połowy XVIII wieku z inicjatywy króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Po wysadzeniu fleszy w powietrze w 1807 roku przez Francuzów i częściowej niwelacji w terenie jej resztek, pozostało trochę materiału kamiennego, który wykorzystano przy wznoszeniu altany.

Po 1945 roku, altana nie doczekała się poważniejszych prac remontowo-konserwacyjnych, skutkiem czego jej stan systematycznie się pogarszał. W 2005 roku obiekt grożący zawaleniem został wyłączony z użytkowania i ogrodzony, a w 2007 roku rozebrano drewnianą konstrukcję na jej szczycie. Elementy konstrukcji drewnianej zostały złożone w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej. Niezabezpieczone leżały tam przez lata i praktycznie nie nadają się do ewentualnego powtórnego montażu.

19 sierpnia br. Urząd Miejski w Świdnicy poinformował o wyłonieniu wykonawcy odbudowy zabytkowej altany w Parku Młodzieżowym. Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny, oferowane przez wykonawców. W drugim przetargu kwoty również przewyższały plan miasta. Zapadła decyzja o dołożeniu 1.145.600 zł i wyborze droższej oferty. Wykonawcą prac jest Zakład Ogólnobudowlany „REMECO” Spółka jawna Roman Waszczuk & Tomasz Waszczuk a wartość prac wynosi  3.345.600,00 zł.

W jakiej formie odbudowana zostanie altana? Przygotowany projekt zakłada jej wierne odbudowanie. To określenie najlepiej oddaje zakres prac, bowiem ze względu na bardzo zły stan techniczny nie ma mowy o jej rewaloryzacji.

Tak naprawdę nie wiemy, co znajdziemy gdy rozebrane zostaną cokoły altany – mówi inspektor nadzoru Zbigniew Skąpski

 – Altana została wzniesiona z ułamków skalnych i gruzu, pochodzących z rozbiórki Fleszy Ceglanej i jej kazamat, Dr Dobiesław Karst ustalił, że nie została wzniesiona symetrycznie w stosunku do dawnego fortu, ale jest lekko skręcona w swojej osi. Tak naprawdę nie wiemy, co znajdziemy gdy rozebrane zostaną cokoły altany. Można domniemać, że być może część obiektu posadowiona jest na jakiś oryginalnych fragmentach dawnego fortu, stanowiących fundament altany. Ale spora część murów zewnętrznych takiego fundamentowania może nie posiadać, co może tłumaczyć spękania ścian zewnętrznych. Był to zresztą problem już w czasach niemieckich, bo w kilku miejscach mamy do czynienia z przemurowaniami i wzmocnieniami ścian trzonu altany, wykonanymi jeszcze przed 1945 rokiem. Dlatego pozostałości altany zostaną rozebrane, a dalszy tok prac będziemy dostosowywać do aktualnej sytuacji. Oczywiście jak największą część oryginalnych elementów będziemy chcieli wykorzystać przy rekonstrukcji – mówi inż. Zbigniew Skąpski, nadzorujący inwestycję.

Tak więc to ostatnie dni, kiedy altana istnieje w swojej oryginalnej postaci. W ciągu kilku dni rozpoczną się prace rozbiórkowe.

Andrzej Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

12 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.