Press "Enter" to skip to content

Schirrmann po polsku!

Spread the love

„Biblioteka Historyczna” to tytuł nowej serii książek świdnickiego wydawnictwa Errata-Kubara Lamina, którego sztandarowym produktem są albumy z serii „…na dawnych pocztówkach”, prezentujące jednostki terytorialne i zabytki na kartkach wydanych do połowy 1945 r.

Zamiarem wydawnictwa jest drukowanie w jednolitej formie graficznej serii tytułów, związanych ze Świdnicą i ziemią świdnicką oraz Dolnym Śląskiem. W cyklu tym wydawane będą nie tylko pozycje napisane kilkadziesiąt lat temu, a stanowiące dziś podstawowe źródło do dziejów Świdnicy, ale i także współczesne opracowania z różnych dziedzin życia, dla których wspólnym mianownikiem jest Świdnica i Dolny Śląsk.

 – Serię rozpoczyna tłumaczenie jednego z trzech podstawowych źródeł do historii miasta, szczególnie tej XIX-wiecznej – „Kroniki miasta Świdnicy”, napisanej i wydanej w 1908 r. przez świdnickiego nauczyciela Wilhelma Schirrmanna. Jest to pierwsze wydanie tej książki w języku polskim! – mówi redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej Dobkiewicz. – Plany mamy ambitne, bowiem chcemy w dalszej kolejności wydać dwie pozycje, które razem z Schirrmannem tworzyć będą – nazwijmy to „trojaczki” do poznania dziejów Świdnicy. Chodzi tu o pełne wydanie „Szkiców z dziejów miasta” Heinricha Schuberta oraz „Historii miasta Świdnicy” Friedricha Juliusa Schmidta. Ta ostatnia praca również nie była jeszcze tłumaczona na język polski. Te trzy podstawowe pozycje z zakresu historii miasta będziemy chcieli uzupełnić kilkoma zbiorami praktycznie nieznanych, mniejszych kronik i pamiętników z okresu XVII i XVIII wieku, które również będą tłumaczone po raz pierwszy na język polski.

Kronika miasta Świdnicy Wilhelma Schirrmana wydana 110 lat temu, pierwszy raz ukaże się w języku polskim

Aby wzbogacić obecne, pierwsze, polskie wydanie kroniki Wilhelma Schirrmanna, poszerzono treść książki o obszerną wkładkę ilustracyjną. Składa się na nią blisko 100 wizerunków wybitnych osób, które urodziły się w Świdnicy, żyły i pracowały w naszym mieście oraz zmarły w nim lub poprzez nawet krótki związek ze Świdnicą, odcisnęły swój ślad w jej dziejach. Oczywiście przedstawione na rycinach, rzeźbach, grafikach i zdjęciach postacie, nie wyczerpują całego panteonu słynnych i wybitnych postaci związanych z naszym miastem. Stanowią jedynie wybór ze zdecydowanie większego zbioru historycznych postaci, które ze względu na swoją pracę i zaangażowanie, zasługują na upamiętnienie.

– Schirrmann cały wysiłek kronikarza skupił przede wszystkim na okresie XIX i początku XX wieku, a zatem czasach, które były mu bliskie, współczesne i które w jakiejś mierze współtworzył na lokalnym, świdnickim gruncie, angażując się chociażby w pracę na płaszczyźnie działalności związkowej i stowarzyszeniowej. Gdy poprzednie epoki opisywał na podstawie dostępnych mu źródeł jedynie z perspektywy retrospektywnej, to w swe bliższe czasy włożył całe swe serce i całą duszę. Z wielką pasją przedstawiał on zagadnienia o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym –  mówi Sobiesław Nowotny, autor tłumaczenia.

„Kronika miasta Świdnicy” ukaże się na rynku księgarskim w przyszłym tygodniu. Będzie do nabycia w redakcji „Wiadomości Świdnickich” (aleja Niepodległości 3/5) oraz w sprzedaży wysyłkowej (www.errata.pl; wydawnictwo@errata.pl).

Natalia Budzyńska

12 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.