Press "Enter" to skip to content

Nie wrócili z ZSRR

Dzięki kwerendzie w rosyjskich archiwach nasz współpracownik Bogdan Mucha z Żarowskiej Izby Historycznej odnalazł nazwiska żołnierzy niemieckich z terenu powiatu świdnickiego, którzy zmarli lub zginęli…

XV-wieczny zabytek uratowany!

Wspaniałe, XV-wieczne sakramentarium ze Śmiałowic (powiat świdnicki) odzyskało dawną świetność. A wszystko dzięki niedawno zakończonym pracom renowacyjnym i konserwatorskim przeprowadzonym przez konserwatora Piotra Gerlasińskiego i…

Mission News Theme by Compete Themes.