Press "Enter" to skip to content

Koncert Eduarda Rappoldi

Spread the love

Kontynuując artykuły o wybitnych przedstawicielach świata muzyki, którzy przyjechali w XIX wieku do Strzegomia ze swoimi występami (czytaj: „Śląski Słowik” w Strzegomiu, Uczennica Franciszka Liszta,  Ludolf Waldmann w Strzegomiu) chcemy przedstawić postać austriackiego skrzypka i kompozytora Eduarda Rappoldi.

Eduard Rappoldi (1839-1903)

Jego właściwe nazwisko brzmiało Eduard Rappold. Urodził się w Wiedniu 21 lutego 1839 roku. Już jako dziecko grał na pianinie i skrzypcach. W wieku siedmiu lat występował już z własnymi kompozycjami. Następnie uczył się pod kierunkiem Leopolda Jansa i Josefa Böhma, a od roku 1854 uczęszczał do Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu, gdzie kształcił się pod kierunkiem Georga Hellmesbergera seniora. Do roku 1861 był członkiem Wiedeńskiej orkiestry nadwornej. Był kapelmistrzem w Lubece, Szczecinie i Pradze i do roku 1871 pracował jako nauczyciel gry na skrzypcach w Królewskiej Szkole Muzycznej w Berlinie. W roku 1876 został mianowany profesorem w królestwie Saksonii. Od roku 1877 do 1893 wykładał naukę gry na skrzypcach w konserwatorium w Dreźnie. Do przejścia na emeryturę w roku 1898 był nadwornym koncertmistrzem w Drezdeńskim Teatrze dworskim. Zmarł 16 maja 1903 w Dreźnie.

Rappoldi był kolejnym z wybitnych muzyków XIX stulecia, który przyjechał z koncertem do Strzegomia. Jego występ zapowiadano w gazecie Striegauer Stadtblatt w dniu 3 października 1885 roku. Koncert odbył się w sobotę 10 października w sali hotelu Richtera. Skrzypkowi towarzyszyli Rudolf Panzer na fortepianie a arie śpiewała pani Teresa Tosti.

Marek Żubryd

1 LIKE

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.