Press "Enter" to skip to content

Manewry wojskowe w 1835 roku – kwaterunki (cz. 1)

Spread the love

W gazecie Striegauer Kreisblatt z 31 sierpnia 1835 roku natrafiłem na informację o wielkich przygotowaniach do manewrów armii pruskiej i przejeździe w związku z tym króla Prus Fryderyka Wilhelma III przez Strzegom w dniu 3 września. Manewry te były związane ze zjazdem króla Prus Fryderyka Wilhelma III i cara Rosji Mikołaja I w Kaliszu w dniu 11 września 1835 roku. Zjazd ten był polityczną manifestacją sojuszu prusko-rosyjskiego z czasów wojen napoleońskich. Motto manewrów brzmiało: Aus inniger Vereinigung entsteht wirkliche Kraft (Z bliskiego zjednoczenia powstaje prawdziwa siła). O wydarzeniach związanych z tym spotkaniem dwóch monarchów napisał Bogdan Mucha w artykule zamieszczonym na stronie Żarowskiej Izby Historycznej: Wrzesień 1835 roku – W służbie pruskiego króla na polach pod Imbramowicami i Pożarzyskiem.

Niektórzy z gości na manewrach. Od lewej u góry: książę Meklemburgii Friedrich Franz I, Maksimilian Joseph von Oesterreich-Este, Ludwig von Masow, Aleksiej Orłow, car Mikołaj I, Aleksandra Fiedorowna – żona Mikołaja I

W artykułach chciałem przedstawić czytelnikom miejsca gdzie kwaterowały  najważniejsze osobistości, uczestniczące w tych manewrach, zamieszczonych we wspomnianej na wstępie gazecie strzegomskiej oraz opis przejazdu przez miasto władców i najwyższych dostojników państwowych oraz oficerów. W pierwszej części zaprezentuję tabelę kwaterunków. Chciałbym zwrócić uwagę, że nazwiska dowódców rosyjskich zostały w gazecie zapisane w sposób fonetyczny i nie zawsze udało mi się odszukać właściwą osobę. Również nazwiska oficerów niemieckich nie zawsze były pisane właściwie i dlatego w nawiasie została podana ich właściwa pisownia. Autor artykułu prasowego często nie używał imion dowódców, ani tym bardziej nie pisał imion króla Prus czy cara Rosji, bo dla ówczesnych mieszkańców były one znane. Niestety nie we wszystkich przypadkach udało mi się odszukać dokładnych danych osób podanych w artykule prasowym, ponieważ, jak to już wcześniej zaznaczyłem, autor posługiwał się skrótami, nie podając albo imion. W niektórych przypadkach są podane imiona władców, ale ponieważ te imiona często powtarzały się w danej rodzinie, więc trudno ustalić o kogo chodzi. W tabeli podałem również niemieckie i polskie nazwy miejscowości, w których osobistości biorące udział w manewrach zostały zakwaterowane.

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli na manewry pod Kalisz przyjechali monarchowie nie tylko z Rosji i  Prus ale także z innych państw niemieckich oraz cesarstwa Austrii, jak również generał z Imperium Osmańskiego. Do podanych w tabeli nazwisk należy doliczyć jeszcze dużą grupę służby, adiutantów i ludzi związanych z obsługą gości. Spotkanie cara Mikołaja I z królem Fryderykiem Wilhelmem III miało być potwierdzeniem ich przyjaźni i znakiem dla innych krajów europejskich o trwałości sojuszu jaki łączył te kraje, ale obecność na tym spotkaniu aż trzech przedstawicieli rodu Habsburgów była sygnałem, że sojusz ten, zwłaszcza jeśli chodzi o stosunek do sprawy polskiej, spotkał się z poparciem ze strony cesarstwa austriackiego, tym bardziej, że było to po upadku Powstania Listopadowego.

cdn.

Marek Żubryd

10 LIKES

One Comment

  1. Krzysztof Czarnecki Krzysztof Czarnecki 14 kwietnia 2023

    Książę Puskewitsek to zapewne generał Iwan Fiodorowicz Paskiewicz, książę warszawski i hrabia erywański, w 1835 r. pełniący funkcję generała – gubernatora Królestwa Polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.