Press "Enter" to skip to content

Niezwykły starodruk

Spread the love

Wyjątkowy starodruk pojawił się na jednym z portali aukcyjnych. Właściciel chciał go sprzedać za 3,5 tysiąca złotych. To dziennik pierwszego ewangelickiego pastora Świebodzic.

Starodruk zawiera  genealogiczne i kronikarskie zapiski właściciela księgi, zmarłego w Świebodzicach Gottfrieda Kleinera. To – jak napisano –  „Ewangeliczny głos kaznodziei-pasterza, wołający (…) To jest: budujące i pobożne refleksje nad Ewangelią we wszystkie niedziele uroczystych i świątecznych dni przez cały rok; do przekazywania zbawiennej doktryny, energicznej zachęty i orzeźwiającej pociechy, wygłoszonej w zgromadzeniu publicznym; ale w czasie prośby i poszukiwań pobożnych serc, (…) a także o budowie kościoła i Bożego Narodzenia w zaufaniu do Boskiej dobroci. (…) autorstwa Gottfrieda Kleinera, wcześniej proboszcza ww. wsi Rosochata w księstwie legnickim, kaznodziei i pastora w Świebodzicach pod Książem. Siódma edycja. Jelenia Góra, Immanuel Krahn, 1760 rok”.

Gottfried Kleiner urodził się w 1691 roku w Ciechanowicach  w powiecie Kamienna Góra, a zmarł w 1767 roku w Świebodzicach. Chodził do szkół w Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) i Lauban (Lubań). Studiował teologię na Uniwersytecie w Lipsku. Od 1722 roku (1723?) był pastorem w Seifersdorf (Rosochata) od 1742 pastorem w Świebodzicach.

Kiedy po zajęciu Śląska przez króla pruskiego Fryderyka Wielkiego przywrócono swobodę wyznawania protestantyzmu, w Świebodzicach na mocy dekretu królewskiego z 2 listopada 1741 roku, zezwolono na ponowne powstanie kościoła protestanckiego. Mieszkało tu wówczas 1359 protestanckich i 42 katolickich mieszkańców, a we wsiach należących do parafii około 1200 protestantów i 25 katolików. 10 grudnia 1741 roku pastor Gottfried Kleiner z Seifersdorf wygłosił kazanie prezentacyjne, a następnie został mianowany przez hrabiego Hochberga pierwszym ewangelickim pastorem nowo założonej protestanckiej parafii w Świebodzicach. W Rynku przy ratuszu, w budynku zakupionym za 600 marek urządzono dom modlitwy.

1 lutego 1767 roku pastor Kleiner zmarł na zawał serca na ambonie w czasie wygłaszania niedzielnego kazania. Miał 75 lat, w tym 45 lat spędził w stanie duchownym. Był bardzo znanym kaznodzieją – stąd liczne wydania jego kazań w formie druków. Ten, który pojawił się na portalu aukcyjnym, wydany był jeszcze za życia autora. Niektóre kazania pastora Kleinera miały po 30 wydań – tak chętnie były kupowane. Świebodziczanin był też autorem 130 pieśni religijnych, niektóre z nich można znaleźć do dziś w kościelnych śpiewnikach.

Tekst na stronie tytułowej: Die unter so vielen kräftigen Buß-Stimmen in Schwachheit mitrufende Evangelische Prediger-Hirten-Stimme. Das ist: erbauliche und gottselige Betrachtungen über die Evangelia auf alle Sonn-Fest- und Feier-Tage des ganzen Jahres; zu Mittheilung heilsamer Lehre, kräftiger Ermahnung und erquickenden Trostes, in öffentlicher Gemeine vorgetragen; nachgehends aber auf Begehren und Suchen gottseliger Herzen nebst Eilf Passions-Betrachtungen über das 26. und 27. Capitel Matthaei, wie auch einer Kirchweih- und Christnachts-Erbauung, im Vertrauen auf göttliche Güte dem Druck überlassen. (…) von Gottfried Kleiner, vorhero Pfahrer zu Seifersdorf im Liegnitzischen Furstenthum, nunmehro aber Ewangelischen Prediger und Pastor in Freiburg unter Furstenstein. Siebende Auflage. Hirschberg,Immanuel Krahn, 1760 (pol. Ewangeliczny głos kaznodziei-pasterza woła w słabości wśród tak wielu potężnych głosów pokutnych. Czyli: budująca i pobożna refleksja nad Ewangelią we wszystkie niedziele, święta i święta przez cały rok; o przekazywanie zbawiennego nauczania, mocne napomnienie i pokrzepiające pocieszenie, odmawiane na zgromadzeniu publicznym; potem jednak pozostawiono nacisk na pragnienie i poszukiwanie pobożnych serc wraz z jedenastoma refleksjami pasyjnymi na temat 26 i 27 rozdziału Matthaei, a także konsekracją kościoła i wigilijnym podbudowaniem, ufając w Bożą dobroć. (…) Gottfrieda Kleinera, wcześniej Pfahrera zu Seifersdorf w Księstwie Legnicy, a obecnie protestanckiego kaznodziei i pastora we Freiburgu pod Furstensteinem. Wydanie siódme. Hirschberg, Immanuel Krahn, 1760)

Starodruk wydał jeleniogórski  drukarz Immanuel Krahn, który działał w latach 1740-1787. Po jego śmierci oficynę prowadziła wdowa do roku 1802. Jako datę wydania podano 1760 rok. W księdze znalazły się karty z zapisami właściciela księgi – z datami urodzin, ślubów i śmierci członków rodziny. Dwie karty były wyklejkami – zostały odklejone, wyczyszczone i są odrębnie doklejone do egzemplarza. Księga znajdowała się u rodziny mieszkającej w Schreiberau, czyli w Szklarskiej Porębie. Pierwszy zapis pochodzi z 1765 roku – być może wtedy księga została zakupiona. Pierwsza strona jest pełna danych o kolejnych urodzinach i zgonach w rodzinie. Wpisy sięgają też wstecz – do roku 1740. Ostatni wpis na pierwszej stronie mówi o śmierci w wieku 82 lat i 8 miesięcy nestorki rodu, dnia 30 listopada 1838 roku. Na drugiej stronie zapisków (góra strony uszkodzona) – są zapisy z lat 1745-1819. Na stronie trzeciej są zapisy z lat 1742-1832. Tu zapisy metrykalne mieszają się z zapisami kronikarskimi dotyczącymi ewangelickiej wspólnoty. Strona czwarta (karta była przy tylnej okładce) – zapisy z lat 1820-1848. Strona piąta to kolejne zapisy: wpis Johanna Friedricha Mettera – królewskiego strzelca, który jak napisał był w Schreiberhau (Szklarska Poręba) na kwaterze 12 września 1790 roku.

Historia jednej rodziny właścicieli kazań pastora Kleinera. Fragmenty zapisków (nabywca otrzyma wydruk tego co się udało odczytać – prawie wszystkie zapisy):

* Johann Christoff Siebenschuch Erb Gärtner / Johann Christoff Siebenschuch ogrodnik dziedziczny.

* 25.03.1765 kupiłem ogród. 1765- sześć tygodni przed Bożym Narodzeniem urządziłem wesele.

* 15.02.1767 urodził się Johann Gottlieb. Johann Gottlieb zmarł w 1795, miał 28 lat i 2 dni.

* 23.02.1740 urodziłem się ja, Johann Christoff. Moja mama Judita Siebenschuch, z domu Seifet z miejscowości Steinseiffen (Ścięgny – wieś między Kowarami a Karpaczem)

* W 1799, 11.12, o godz. 4 po południu maleńki promyczek otrzymał życie ziemskie tylko na 4 minuty, potem ono zgasło.

* 31 August, jej syneczek miał siedem kwartałów gdy ona zmarła, urodzony w 1797 na 17 tygodni przed Bożym Narodzeniem, 31.08.

* W 1742 pierwsza msza w starej świątyni (zapewne chodzi o pierwsze nabożeństwo protestanckie w Szklarskiej Porębie, gdy po zajęciu Śląska przez Fryderyka Wielkiego przywrócono swobodę wyznawania protestantyzmu).

* W 1755 po raz pierwszy odbyła się msza w nowym domu bożym (tu już mowa o wybudowanym nowym zborze protestanckim). Pierwszy pastor służył tam 2,5 roku.

* Piąty, Carl August Wilhelm Meissner, (zmarł?) 5.07.1818.

* 15.02.1820 urządziłem wesele Johanna Ehrenfrieda z Johanną Julianą z domu Liebig, która zmarła 17.02.1841 w wieku 49 lat 2 miesięcy. 27.09.1822 urodziła się Christiana Carolene, ochrzczona 4.10 pod znakiem wodnika.

* 5.03.1848 w niedzielę zawarto małżeństwo między Hermannem Moritzem Ewaldem Matterne a Christine Karoline Siebenschuch. Ślubu udzielił szwagier, pastor Gustav Standfuss. Świadkami byli: ogrodnik Gottlieb Wiemer, malarz szkła Johann Wagner z Cieplic i Franz Dohnt z Rochlitz (Rokytnice nad Jizerou – dziś Czechy). Wesele odbyło się w poniedziałek.

* Wpis strzelca J. F. Mettera, który nocował (kwaterował) w Szklarskiej Porębie 12.09.1790.

Gdyby w Świebodzicach istniała Izba Historyczna – na której założenie namawiamy świebodzickich radnych od kilku lat, cenny starodruk mógłby zostać zakupiony przez miasto. Niestety, świebodziccy radni mają „większe” zmartwienia na głowie niż izba historyczna dla miasta, o czym pisaliśmy tutaj: Muzeum dla Świebodzic?.

A. Dobkiewicz (Fundacja IDEA)

(Zdjęcia starodruku pochodzą z akcji internetowej)

10 LIKES

2 komentarze

  1. Bartłomiej Markowski Bartłomiej Markowski 17 lipca 2022

    ktoś kupił? na jakim portalu ten starodruk był/jest wystawiony?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.