Press "Enter" to skip to content

Nowy dyrektor muzeum w Świdnicy

Spread the love

Nowym dyrektorem świdnickiego Muzeum Dawnego Kupiectwa od 1 stycznia 2020 r. zostanie dr Dobiesław Karst.

To wynik konkursu, jaki został ogłoszony na objęcie tego stanowiska. Dotychczasowy, wieloletni i zasłużony dyrektor tej placówki – mgr Wiesław Rośkowicz, z dniem 31 grudnia 2019 r. przechodzi na emeryturę.

Dobiesław Karst posiada dziewiętnastoletnie doświadczenie zawodowe. W Muzeum Dawnego Kupiectwa pracuje od listopada 2000 roku. Ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku archeologia, uzyskując także tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii.

Jedną z wielu historycznych pasji dr Dobiesława Karsta jest archeologia
(foto: Świdnica24.pl)

W przedstawionej koncepcji pracy Muzeum Dawnego Kupiectwa nowy dyrektor zwraca uwagę na działania związane z promocją instytucji, nieustanny jej rozwój, czyli dostosowanie oferty i sposób prezentowania eksponatów do wymagań współczesnego odbiorcy z wykorzystaniem możliwości technicznych. – Moim celem jest otwarcie muzeum na turystów z zagranicy. Priorytetem jest uzupełnienie systemów audioguide w język angielski i niemiecki. Konieczne jest także wyposażenie ekspozycji w systemy multimedialne, które w postaci wyświetlanych rekonstrukcji cyfrowych, bądź filmów ukazywałyby sceny kupieckie lub zdarzenia z przeszłości Świdnicy. Chciałbym do nagrania tych multimediów zaangażować świdniczan oraz pracowników miejskich instytucji kultury – mówi Dobiesław Karst.

Wśród celów nowego dyrektora znalazło się także pozyskiwanie środków zewnętrznych, pochodzących m.in. z programów ogólnopolskich skierowanych do instytucji kultury, dotacji unijnych, czy też z fundacji, na realizację wyznaczonych celów. – Zamierzam przeprowadzić modernizację muzeum i w tym celu starać się o dofinansowanie tego zadania m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Modernizację stałych ekspozycji można także wesprzeć funduszami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy tez z różnych fundacji np. Santander z programu „Tu mieszkam, tu zmieniam” – dodaje Dobiesław Karst.

W imieniu Świdnickiego Portalu Historycznego serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

(opr. na podst. Świdnica24.pl)

8 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.